This page contains a Flash digital edition of a book.
omheining, op het terrein van Evides. Broek- huijsen: “We hebben er met Evides bewust voor gekozen om de pomp, kleppen en flowmeters volledig door Evides te laten re- gelen. Zo houden zij volledige controle over wat er precies uit de demiwater plant komt.” Hendrik-Jan Spierenburg, Senior Project Engineer bij Evides, was met zijn team ver- antwoordelijk voor wat er aan de ‘andere kant van het hek’ gebeurde. “De uitdaging bij dit project was een aantal bestaande producten te combineren in één goed wer- kende oplossing. Het doel was om daarbij met zo weinig mogelijk middelen een draai- end systeem te maken. Een van de dingen die we hebben gedaan is het gebruik maken van bestaande pompen om het water naar het vulpunt te brengen.”


Regeneratie En dat heeft Spierenburg met zijn collega’s slim aangepakt. Door gebruik te maken van de regeneratiepomp, die normaliter alleen in werking treedt als water in omgekeerde richting wordt gepompt om het systeem te spoelen, hoefde er geen kostbare pompen te worden aangeschaft en geïnstalleerd. “We hebben met behulp van een aantal afslui- ters het bestaande proces gemodificeerd”, verduidelijkt Spierenburg. “Het mooie is dat in onze demiwaterplant alles redundant is uitgevoerd, dus ook de regeneratiepompen. Dat betekent in de praktijk dat we dus zelfs tijdens het regenereren óók gewoon water kunnen leveren naar het vulpunt, door gebruik te maken van de tweede pomp. Stel dat je in het uiterst zeldzame geval een storing krijgt in een van de regeneratie- pompen, krijgt de regeneratie in onze plant voorrang boven het leveren van water aan het vulpunt.”


Automatisering De afsluiters, flowmeters en leidingen zijn wel nieuw aangeschaft en geïnstalleerd. Voor de automatisering werd het huidige pakket gebruikt en uitgebreid. Spierenburg: “Het vulpunt hebben we als standalone in aparte ABB controllers ondergebracht, met een eigen PLC. Binnen het bestaande auto- matiseringspakket, ABB Freelance, hebben we het vulpunt opgenomen. Het is belang- rijk dat het vulpunt kan communiceren met de plant, want uiteindelijk bepaalt de fabrieksautomatisering wie welk water op welk moment krijgt. Als de zuil een storing heeft, of als er geen internetverbinding tot stand kan worden gebracht, zal de fabrieks- automatisering niet tot levering overgaan. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin de regeneratiepomp een storing heeft. Voor alle situaties geldt dat alleen wij het leve-


ringsproces kunnen starten. De zuil zelf kan alleen ons systeem bevragen. Het is ook niet mogelijk om via de zuil in ons systeem te komen.”


Blikje cola Het ontwerpen van een applicatie die nooit eerder werd gebouwd, brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Spierenburg: “Neem zoiets simpels als de koppeling met de tankwagen. Die vulopening is zo groot, dat je er in theorie een blikje cola, of andere rommel in zou kunnen duwen. Je wilt niet


Dan kun je allerlei extra complexe toegangscodes en klepjes gaan ontwerpen, of je zorgt er gewoon voor dat de toevoer onder een hoek van 45 graden naar beneden loopt...


dat die rommel in je systeem terecht komt, dus dan kun je allerlei extra complexe toe- gangscodes en klepjes gaan ontwerpen, of je zorgt er gewoon voor dat de toevoer on- der een hoek van 45 graden naar beneden loopt. Eventuele rommel kan dan nooit in je systeem terecht komen.” Een ander interessant voorbeeld is het materiaal van de tankslang. “Als je het ver- keerde materiaal voor de vulslang gebruikt, lossen er materialen op”, weet Spierenburg. “Door het ontbreken van mineralen in het demiwater kun je bepaalde reacties krijgen die invloed uitoefenen op het materiaal.” En wat te denken van het mechaniek in het vulpunt.“Wanneer je zestig kuub per uur wilt leveren, heb je een heel ander mechaniek nodig dan wat je in de benzinepompen vindt”, lacht Spierenburg. “Maar alles is op te lossen.”


Snel tanken Klanten reageren positief. Roubos: “Ik begrijp van de chauffeurs dat vooral de toegankelijkheid als een enorme pré wordt gezien. Daarnaast kunnen ze snel tanken met zo’n zestig kuub per uur. Je hebt dus binnen een half uur een complete tankwa- gen vol. Er zijn zat plekken waar je met tien kuub per uur kan tanken. Dan ben je wel even bezig.” Voor dit project was de terugverdientijd minder relevant dan je zou verwachten. Roubos: ”Dit onbemande vulpunt doet ook dienst voor Evides als noodvulpunt. Hier- mee kunnen we onze eigen klanten nog meer zekerheid bieden dan we al deden.”


Het kleinverbruikerspunt heeft een tegen de vorst beschermende klep voor de nozzle.


Waterstof Op dit moment wordt er zo’n 35.000 kuub per jaar getankt bij het onbemande vulpunt. “Er zit een behoorlijke spreiding in de vraag”, weet Roubos. “Bij veel bedrijven zie je be- paalde pieken in de vraag, onder andere bij complete turn-arounds.” Het systeem is zo’n succes dat het bijzonder geschikt lijkt voor andere toepassingen. “Ook schepen tanken demi-water”, legt Broekhuijsen uit. “Voor die branche zou zo’n onbemand vulpunt ook interessant kunnen zijn. Maar misschien nog wel veel interessanter is de waterstofmarkt. “We zien dat er in die markt veel beweging zit”, vertelt Roubos. “Het zou mooi zijn als ons water voor dat soort duurzame toepassingen kan worden ingezet. Daarom is het voor Evides een stra- tegische keuze om deminwaterlaadpunten te faciliteren, de markt open te houden en met partners te werken die beter zijn inge- richt dan Evides voor het vermarkten van demiwater aan kleinere verbruikers.”


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48