This page contains a Flash digital edition of a book.
Column


Al is er helaas nog geen universeel industrieel Ethernet protocol dat alle leveranciers omarmen...


Keuzes, keuzes, keuzes... en welk netwerk wordt het?


Rob Hommersen Directeur Endress+Hauser B.V.


met KSB en Danfoss op 6 februari jl. alweer een afvalwaterseminar georganiseerd en op dezelfde dag een lezing verzorgd over ‘IIoT en Cloud Analytics’ tijdens de PPA Dag. Een vliegende start dus voor onze specialisten en kijkend naar interessante ontwik- kelingen voor dit jaar, komen we naast IIoT en de nieuwste Cloud applicaties niet om Industrial Ethernet heen. Dit fenomeen is met een doorbraak bezig, al is er helaas nog geen universeel industrieel Ethernet protocol dat alle leveranciers van DCS-en, PLC’s en IPC’s omarmen. Vandaar dat we nog steeds verschillende industriële Ethernetvarianten hebben, met momenteel als meest populaire versies: PROFI- NET, Ethernet/IP en Modbus/TCP. Jammer is, dat grote industriële automatiseringsmerken als Rock- well en Siemens, elk voor een andere variant hebben gekozen. Siemens werkt met PROFINET en Rockwell met Ethernet/IP en wil een gebruiker het andersom hebben, dan gaat dat gewoon niet werken. Echte vrijheid in keuze is er dus niet. Wat moet u als gebruiker dan doen om de beste totaaloplossing te krijgen? Bedenk dat het daarbij niet al- leen gaat om de DCS/PLC-keuze, maar ook of de instrumentatie die u zou willen gaan gebruiken (of nu al gebruikt) geschikt is voor de Ethernetvariant die de


O


p het moment dat deze Process Control bij u op de mat valt, hebben we samen


betreff ende DCS-leverancier toepast. Natuurlijk kunnen er ‘slimme kastjes’ tussen conven- tionele componenten en Ether- net worden gezet. Remote I/O bijvoorbeeld. Maar bij elke ‘conversieslag’ verlies je data en snelheid. Het mooiste is dus om van begin tot eind één protocol te gebruiken. Maar is er wel apparatuur die alles aan kan? Want Industrial Ethernet is er nog niet zo heel lang en de food en farma industrie maken nu pas de overstap. Daar komt bij dat Ethernet inmiddels ook al tot in ‘het veld’ doordringt, wat nieuwe voordelen biedt. Zoals PROFINET met ‘Managed Switches’. De complete confi - guratie van de systeemcompo- nenten staat dan in de PLC en moet iets vanwege een defect worden vervangen, dan kun je een nieuw instrument er ge- woon inzetten, waarna alles gewoon verder draait alsof er niets aan de hand was. Met Profi bus PA of HART is dat niet mogelijk omdat daarbij de confi guratie handmatig moet worden teruggezet. Bij het klas- sieke 4-20 mA kun je boven- dien maar één meetwaarde over het net sturen. HART kent die beperking niet, maar dat gaat dan weer met een zeer trage snelheid gepaard. Ether- net daarentegen, is heel snel, je kunt er tegelijkertijd verschil- lende data over sturen en het is “eenvoudig”. Maar wat doe je nu? Ga je in een klassieke om- geving met 4-20 mA en HART


toch over op Ethernet? Dat hangt er vanaf wat je wilt berei- ken. Je kunt daarbij beginnen met delen van je fabriek van Ethernet te voorzien, wat ook qua Cybersecurity beter is. Bij uitbreiding kun je die delen dan aan elkaar koppelen. Qua voor- bereiding (design) is een Ether- netconfi guratie soms duurder, maar in het gebruik haal je dat er door kostenbesparing en extra beheer- en diagnostics functies dubbel en dwars uit. Bijvoorbeeld diagnose infor- matie checken doe je dan met een simpele ‘druk op de knop’, waardoor onderhouds- en ka- libratiekosten dalen. Productie wordt sneller en nauwkeuriger met minder kans op fouten. Dit ook omdat er steeds meer in- strumenten zijn (en komen) met standaard Ethernet/IP- en/of PROFINET-aansluiting. De grote vraag is voorlopig welke com- binatie van DCS en industriële Ethernet-variant voor uw toe- passing het beste is. Die keus is minder eenvoudig dan het lijkt en onze tip is: praat in dat kader in een vroeg stadium ook en vooral met uw instrumentatie- leverancier(s)!


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48