This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuws


Hatenboer-Water levert waterzuiveringsinstallaties voor boorplatform


De productiecapaciteit van de ontziltings- installaties is afhankelijk van het zoutge- halte en de temperatuur van het zeewater. Bij een lagere temperatuur en een hoger zoutgehalte neemt de capaciteit iets af. “Een Reverse Osmose (RO) systeem ge- bruikt semipermeabele membranen. Deze membranen werken op basis van een evenwicht. Door de druk te verhogen naar 60-70 bar verschuift dat evenwicht waar- door schoon water door de membranen zal passeren. Wanneer er meer zouten in het water zitten, zal er minder water door het membraan passeren. Bij een lagere temperatuur van het zeewater krimpen de poriën van het membraan waardoor bij


dezelfde druk, ook minder water door het membraan zal passeren”, vertelt Maarten Brandenburg van Hatenboer-Water. De installaties uit de Oceanus-serie van Hatenboer-Water hebben een maximale productiecapaciteit van 30 kuub water per dag. Op basis van gegevens over het zout- gehalte en de temperatuur op de locatie van het boorplatform in de Baltische zee verwacht het bedrijf 20 kuub water per dag te kunnen produceren. De hoeveel- heid geproduceerd water kan gedurende de seizoenen ook variëren. Het boorplatform Seafox7 is ontworpen voor wateren met een diepte tot 40 meter. Op het platform kunnen 113 mensen ver-


Veilig heksysteem PSENmlock


Het heksysteem PSENmlock biedt een veilige vergrendeling en veilige sluiting in slechts één product. De PSENmlock biedt personen- en procesbeveiliging tot de hoogste veiligheidscate- gorie PLe.


Door het tweekanaals aansturen van de sluiting wordt een veilige hekbewaking en veilige sluiting in één product mogelijk ge- maakt. Daarom is de schakelaar vooral geschikt voor machines met gevaarlijke naloop, waarbij een veilige vergrendeling tot Performance Level D of Perfor-


mance Level E noodzakelijk is. Dankzij LED’s aan drie zijden van de behuizing is de diagnose in alle inbouwposities goed zichtbaar. De flexibel gelagerde bedienpen zorgt voor hoge tole- rantiecompensatie - ook bij zak- kende deuren. De mechanische robuustheid en de robuuste be- huizing zorgen voor een lange levensduur en de bescherming van uw investering.


In combinatie met de bestu- ringstechniek van Pilz beschikt men over een veilige totaalop- lossing voor de bewaking van


scheidende veiligheidsvoorzie- ningen. PSENmlock is uitermate geschikt in de verpakkingstech- niek, gereedschapsmachines en persen.


Kenmerken: - Veilige sluiting en veilige ver- grendeling tot PL e / SIL 3 in één product


- Hoge sluitkracht van 7500 N - Goed zichtbare diagnose in ingebouwde toestand - dank- zij LED’s aan 3 kanten van de behuizing


- Geen onbedoelde activering van de sluiting dankzij geïnte- greerde herstartblokkering


- Flexibel gelagerde actuator zorgt voor een hoge toleran- tiecompensatie - ook bij zak- kende deuren


- Lange levensduur - dankzij mechanische robuustheid en robuuste behuizing


- Gereduceerd stroomverbruik tijdens het bedrijf


- Ruimtebesparende oplossing.


blijven. Zij worden via de waterzuiverings- installaties van Hatenboer-Water voorzien van vers drinkwater. Het platform ligt nu nog in de werf van Seafox in IJmuiden. Daar zullen de ontziltingsinstallaties door service-engineers van Hatenboer-Water worden geïnstalleerd. Periodieke onder- houdswerkzaamheden aan de installaties kunnen ter plekke door de crew van de Seafox 7 worden uitgevoerd.


advertentie mechatronica


38


| nummer 1 | 2018


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48