This page contains a Flash digital edition of a book.
of keihard nodig?


Vraag je mij als toxicoloog of er een acuut risico is voor de volksgezondheid door GenX, dan zeg ik nee...


naar de RIVM cijfers waarin de bloedwaar- des van Chemours medewerkers naar voren komen. Daar zie je dus dat GenX in het bloed zit, maar die waardes zijn zo laag, dat je er pas bij het honderdvoudige van die waardes enig risico zou kunnen lopen. De risicowaardes zijn met proefdieronderzoek bepaald, dus menselijke data hebben we niet.”


Aangebakken eten Van den Berg is toch ook voorstander van het beperken van de emissie van persistente stoff en, zoals GenX. “Als je nu al weet dat je over tien jaar in de problemen komt door de huidige emissie voort te zetten, lijkt het me vrij duidelijk dat je die emissie moet gaan beperken. Maar vraag je mij als toxicoloog of er een acuut risico is voor de volksge- zondheid door GenX, dan zeg ik nee.”


Van den Berg maakt onderscheid tussen enerzijds gebruik van een stof en de emissie er van. “Als jij een proces hebt, waarbij GenX een tussenstof is en waarbij je als eindpro- duct een pan hebt met een anti-aanbaklaag, lijkt me dat prima. Zolang je GenX maar niet in het milieu loost. Laten we eerlijk zijn: we gebruiken een anti-aanbaklaag om ons eten niet te laten aanbakken. Waarom? Omdat aangebakken eten ook kankerverwekkende stoff en bevat. Zo simpel is het allemaal dus niet.”


REACH De huidige regelgeving is feitelijk een nor- mering, vastgelegd in de REACH verorde- ning (EG 1907/2006) Afhankelijk om welke stof het gaat, mag er een bepaalde hoeveel- heid van die stof geloosd worden. “Wij vin- den dat niet verstandig, omdat we van veel


stoff en niet weten wat de lange-termijn eff ecten zijn”, meent Kröger. “Daarnaast vind ik het vreemd dat we in allerlei debatten praten over de circulaire economie, terwijl we nog steeds stoff en lozen die allesbehalve circulair zijn. We hebben in de kamer afge- sproken dat we in 2050 circulair moeten zijn. Dan hoort daar wat mij betreft ook bij dat de persistente stoff en uitgefaseerd zijn.”


Asbest Volgens Kröger is op dit moment niet goed in kaart gebracht welke stoff en problema- tisch zijn. “We weten simpelweg te weinig over de mogelijke gevolgen van de stoff en die we gebruiken. We hebben daar dus geen grip op. Incidenten zoals die met GenX, komen in de maatschappelijke discussie terecht, maar er zijn veel meer stoff en. Ik hoor van de waterbedrijven dat ze jaarlijks


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48