This page contains a Flash digital edition of a book.
Automatisering ENGIE Services West te Zaandam verving complete automatisering bij De Heus in Meppel


Tracking & Tracing in meng D


Enige tijd geleden werd de complete automatisering bij mengvoederbedrijf de Heus in Meppel vervangen. Het oude systeem was na 21 bedrijfsjaren aan vervanging toe. Een van de grote voordelen van de nieuwe automatisering is de betrouwbare tracking & tracing die het nieuwe systeem biedt.


Joeri van der Kloet


e Heus Animal Nutrition is een groot, inter- nationaal opererend bedrijf met als kern- activiteit de productie en het vermarkten van hoogwaardige diervoeders. In Neder-


land heeft De Heus Voeders acht productie-locaties, waar in totaal zo’n 2,2 miljoen ton voer per jaar wordt geproduceerd. Daarmee is De Heus goed voor onge- veer 17% van de totale Nederlandse productie van diervoeder. Wereldwijd staat De Heus met ruim zes miljoen ton en ruim 50 locaties in de top 20 van meng- voerderfabrikanten als het gaat om productieaantal- len. Daarnaast heeft De Heus in Nederland een eigen premix plant, waar additieven voor het mengvoer, dat op alle locaties wordt toegevoegd, in huis wordt gepro- duceerd. De Heus is, ondanks haar enorme volume nog altijd een familiebedrijf, dat door twee broers wordt gerund.


Eiwitten De internationale vestigingen van De Heus zijn te vin- den in Polen, Tsjechië, Servië, Egypte, Ethiopië, Vietnam, Zuid-Afrika, India, Myan Mar, Brazilië, Spanje en Portu- gal. De eerste wereld economieën als Amerika, Canada en Australië zijn voor De Heus niet interessant omdat ze geen groeimarkt bieden. “Door de welvaartsverbe- teringen in de tweede wereld economieën, merken we dat de consumptie van dierlijke eiwitten aan het stijgen is en dat betekent voor ons een groeimarkt”, vertelt Mets Elgersma, bedrijfsleider bij De Heus in Meppel.


Vleeskuikens De Heus Voeders Nederland produceert mengvoeder voor vrijwel alle soorten vee: rundvee, schapen, geiten, varkens, kippen, eenden en kalkoenen. “Specials, zoals konijnenvoer en paardenvoer, maken we niet meer zelf”, licht Elgersma toe. “Dat besteden we uit. Als je voor dat soort volumes je eigen fabriek wilt inzetten, levert dat eigenlijk alleen maar vervuiling van je pro- ductielijn op. In Tsjechië hebben we een fabriek waar we konijnenvoer kunnen produceren, paardenvoer kopen we extern in. De productiefaciliteit van De Heus Voeders Meppel werd in 1974 gebouwd door Wessanen. In 1988 stapte Wessanen uit de mengvoerbusiness en verkocht de locatie in Meppel aan Koudijs-Wouda en in 1997 ging dit bedrijf op in De Heus.


40 | nummer 1 | 2018


In Meppel werd tot vorig jaar een klein percentage varkensvoer geproduceerd en het overgrote deel vleeskuikenvoer. Sinds kort wordt er uitsluitend voer voor vleeskuikens geproduceerd.


Concepten In de productie van vleeskuikenvoer kan grofweg een tweedeling worden gemaakt tussen regulier voer en conceptvoer. “De kippen van de grote supermarkten zijn zogenaamde conceptkippen”, aldus Elgersma. “Die kippen groeien op volgens een bepaald concept. Dat betekent dus dat ze een specifieke receptuur krijgen, waarin bijvoorbeeld de hoeveelheid graan en de aanwezigheid van dierlijke eiwitten exact zijn be- paald. Maar het betekent ook dat een conceptkip een bepaalde hoeveelheid leefruimte heeft, een gelimi- teerde dag groei heeft, enzovoorts. Elke supermarkt heeft zijn eigen concept, of meerdere concepten, waar dus ook specifieke recepturen bij horen.”


300 recepten Niet alleen de supermarkten, maar ook afnemers als McDonalds, KFC en Tesco hebben hun eigen concep- ten. In Nederland zijn er in totaal zo’n 750 bedrijven die vleeskuikens houden. Die bedrijven hebben niet allemaal een eigen specifieke receptuur: een deel van die bedrijven neemt het reguliere voer af. Elgersma: “Maar wat je wel ziet, is dat er altijd meerdere recep- turen per afnemer zijn. Je hebt voer voor de eerste paar dagen, voer voor de tweede week, enzovoorts. Dan heb je ook nog variaties daarin voor specifieke omstandigheden. In totaal komen we hier in Meppel op zo’n 300 verschillende recepturen.”


Tarwe en concentraat De Heus maakt concentraten, die door de kuikenhou- ders worden aangevuld met hele tarwekorrels. Elgers- ma: “Zo’n 25 jaar geleden begonnen akkerbouwers in Groningen vleeskuikens te houden en die vonden het wel een slim idee om ze met hun eigen tarwe te voe- ren. Dat bleek voor de darmgezondheid een prima vinding te zijn en zodoende zie je dat nu in de hele sector. Het voer is dus een mengsel van tarwekorrels en ons concentraat.”


Versnippering Op dit moment bestaat de locatie in Meppel uit een maal-menglijn en drie perslijnen. “Daarmee halen we een productiecapaciteit van 55 ton per uur”, licht


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48