search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Actueel


Eerste fase dijkversterking Hansweert gegund aan combinatie Van Oord – KWS


Waterschap Scheldestromen heeft de eerste fase van het project Dijkverster- king Hansweert (Zeeland) gegund aan aannemerscombinatie Van Oord - KWS. De dijk moet over een lengte van ruim 5 kilometer worden versterkt om aan de huidige veiligheidsnorm te voldoen. Het consortium Van Oord – KWS vormt samen met het waterschap Schelde- stromen en advies- en ingenieursbureau


Witteveen + Bos het bouwteam dat de dijkversterking Hansweert gaat voorbe- reiden en uitvoeren. Het project Dijkversterking Hansweert is een complex project. Een gedeelte van de dijk ligt langs bewoond gebied. Ook grenst de dijk aan een Natura 2000-gebied. Het project bestaat uit twee fasen. Fase 1 omvat de bouw- teamfase waarbij de opdrachtgever en


de aannemer gezamenlijk het ontwerp en de uitvoeringswijze vaststellen en de prijs en het contract formuleren. Het voornemen is om de combinatie Van Oord - KWS van de bouwteamfase ook voor de fase 2, de realisatiefase, te con- tracteren. De uitvoering begint in 2022. In 2024 vindt naar verwachting de ople- vering plaats.


IMBOR 2020 beschikbaar


Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) 2020 ondersteunt ter- reinbeheerders bij hun assetmanage- ment en bij de opzet en vulling van hun beheersystemen voor bijvoorbeeld weg- en groenbeheer. Met de lancering van IMBOR 2020 wordt een belangrijke stap gezet in de standaardisering van de digi- tale informatie-uitwisseling over objec- ten in de buitenruimte.


44 Nr. 2 - 2020 OTAR


Het IMBOR 2020 is digitaal beschikbaar in 2 kennismodules: • Online Kennismodule IMBOR en IMWV Basis toont alle objecten.


• Online Kennismodule IMBOR en IMWV Plus bevat als extra onderdeel ook de Datacatalogus Openbare Ruimte, een Access-database waarin het IMBOR is vastgelegd inclusief alle achterliggende tabellen en relaties.


Gelijktijdig met de lancering van het IMBOR 2020 als kennismodules, biedt CROW ook de eendaagse basiscursus IMBOR. Meer informatie vindt u op de CROW-site: www.crow.nl/imbor.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48