search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Megaklus: 4000 maximumsnelheids- borden vervangen


Rijkswaterstaat is klaar met het aanpassen van de verkeersborden langs alle snelwegen in Nederland. Sinds 16 maart geldt in heel Nederland tussen 06.00 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds een maximumsnelheid van 100 km/uur. In de avond en nacht mag op ruim 60 procent van de snelwegen nog steeds 130 km/uur gereden worden.


Redactie OTAR M


et het aanpassen van de maximumsnelheids- borden is een einde


gekomen aan een complexe operatie waaraan de afgelopen weken honder- den mensen hebben meegewerkt. Het aanpassen is volgens planning verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Op donderdag 12 maart startte Rijkswaterstaat na de avondspits met het zichtbaar maken van de nieuwe maximumsnelheid overdag.


Finale Dat was in feite de fi nale van een periode waarin een hoop werk is verzet. In totaal heeft Rijkswaterstaat 4000 verkeers- borden door heel Nederland aangepast en/of bijgeplaatst. Daarnaast zijn circa 5500 hectometerbordjes afgeplakt en zijn de nodige ict-aanpassingen gedaan. Omdat


tijdens de werkzaamheden in


veel gevallen een deel van de weg moest worden afgezet, is er zoveel mogelijk in de avond en nacht gewerkt. Daarmee


10 Nr.2 - 2020 OTAR


kon de hinder voor weggebruikers tot een minimum beperkt blijven. Ook na maart worden nog werkzaam- heden uitgevoerd. Zo worden bij de spitsstroken de draaiborden vervangen, komen er 130 km/uur-borden bij en wor- den de hectometerbordjes aangepast.


Stikstof De nieuwe maximumsnelheid is inge- voerd om de acute stikstofcrisis het hoofd te bieden. Het kabinet nam in november vorig jaar drie maatregelen die ‘op zeer korte termijn in te voeren zijn én op korte termijn leiden tot een daling van de stikstofdepositie’. Hoewel het wegverkeer maar in beperkte mate bijdraagt aan de stikstofdepositie (vol- gens berekening van het RIVM 6,1%), is de snelheidsverlaging zo’n maatregel die snel in te voeren is en direct leidt tot reductie van de stikstofuitstoot.


Geruisloos Doordat de maximumsnelheid een issue is met politieke lading, was er vooraf de nodige discussie over de aanpas- sing. Met name over de kosten. De nu


uitgevoerde


werkzaamheden


kosten


ongeveer 11 miljoen euro. Daar zal nog 8 miljoen bijkomen voor het werk vanaf april. Uiteindelijk is Nederland echter vrij geruisloos overgegaan naar de nieuwe maximumsnelheid – waarschijnlijk mede doordat het land in het ‘fi naleweekend’ in de ban was van de coronaproblema- tiek.


Aantallen


Om een indruk te geven van het aan- tal aangepaste borden per regio:


• Limburg en Noord-Brabant: bijna 2000 borden


• Gelderland en Overijssel: ongeveer 900 borden


• Utrecht en Flevoland: ruim 400 borden


• Drenthe, Groningen en Friesland: ongeveer 400 borden • Zuid-Holland: ruim 200 borden • Noord-Holland: ruim 150 borden • Zeeland: ruim 60 borden


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48