search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“WE WILLEN DE TOEPASSING VAN DEZE TECHNIEK VERZILVEREN IN HET HELE AREAAL”


paneeltje waar de bedrading uitkomt. Deelnemers krijgen de storing op hun display, leren hoe ze de storing kunnen volgen om te ontdekken wat de oorzaak. Een live opleiding dus”, vertelt Noordam. “Fysiek kunnen we allerlei onderdelen in storing zetten: een kapotte motor, een slagboom die niet omhoog of omlaag gaat. Op den duur willen we hier ook virtual reality voor inzetten, met wegver- keer op de brug of een voetganger die onder de slagboom heen loopt.” Kleiss wijst op een ander voordeel. “Bedie- naars worden tijdens de opleiding alert gemaakt op allerlei storingen en daar ook meteen in getraind. Ze hoeven dus niet eerst een halfjaar naast een collega te zitten om dit soort incidenten mee te maken en ervan te leren. Dat betekent


dat we operators effectiever kunnen inzetten. Ze zijn beter getraind en kun- nen dankzij die standaardisering elke brug bedienen.” In de toekomst wil Siemens de simulator ook koppelen aan de software en daar- mee aan de besturing zelf. “Dan krijgt bedienaar live reacties van het systeem op zijn handelingen, net als je nu al ziet bij vliegtuigsimulatoren.


In de tunnel-


business gebruiken we dat ook al. Het mooie is dat gebruikers dan komen met allerlei vragen of suggesties voor situa- ties die wij niet kunnen bedenken omdat we niet de hele dag achter zo’n scherm zitten”, zegt Noordam. Verder kunnen ook software-updates vooraf op deze locatie worden getest. “De software van de 3B-bouwsteen is enorm complex,


die wil je liever niet live in het veld tes- ten. Dat betekent dus ook dat je in geval van updates bruggen niet meer hoeft af te sluiten, wat leidt tot minder verstoring van het weg- en vaarverkeer.”


Eenvoudiger assetmanagement Standaardisatie is voor RWS van levens- belang, benadrukt Kleiss. “Het scheelt ons veel tijd en energie in de aanbe- steding en aannemers hoeven ook niet meer na te denken over hoe ze het zul- len aanpakken; dat ligt vast. Je hebt niet meer te maken met kinderziektes over het totaal en je kunt nieuwe bruggen en eventuele door te voeren wijzigin- gen van tevoren beter testen”, zegt hij. “Dat laatste was altijd lastig, vanwege het service-window dat doorgaans wordt afgesproken. Als je wijzigingen moet doorvoeren in een drukke ver- keersstroom, wil je dat zo snel mogelijk oplossen. Met andere woorden: stan- daardisering vereenvoudigt het asset- management gedurende hele life cycle


Met behulp van een simulator leren bedienaren en monteurs storingen op te lossen. Foto: Rijkswaterstaat 18 Nr. 2 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48