search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De nieuwe tunnel heeft de naam van Den Haag’s trots gekregen:


mogelijk beperkt en geluidsbe- perkende maatregelen voor de gebruiksfase


Victory Boogie Woogie, geschilderd door Piet Mondriaan en in bezit van het Kunstmuseum Den Haag. De signatuur van het schilderij was terug te zien op het graafwiel van de tunnelboormachine, hier na revisie opgesteld bij leverancier Herrenknecht. (Foto rechts: Jurriaan Brobbel)


zijn eveneens geno-


men – in de bermen langs de nieuwe weg komen zogeheten diffractoren die het verkeersgeluid omhoog ‘sturen’. Hierdoor is er voor de omgeving minder geluidshinder. Brandveiligheid


draagt eveneens bij


aan de duurzaamheid van de tunnel. De tunnelsegmenten voldeden al aan de nieuwe eisen voor brandveiligheid die in 2017, na de aanbesteding voor de Rot- terdamsebaan, van kracht werden. In de gesloten toeritten moest de betonnen tunnelwand echter van brandwerende beplating worden voorzien, vertelt Lang- hout. “Daar is nog een contractwijziging voor gekomen.”


Hergebruik Interessant zijn ook de variaties op het duurzaamheidsthema ‘hergebruik’. Zo- als


van de tunnelboormachine, een gigantische installatie van tachtig meter


lang. Na gebruik voor het boren van de Sluiskiltunnel in Zeeland is de machine bij de Duitse machinebouwer Herren- knecht gereviseerd en aangepast op de ontwerpdetails voor de Victory Boogie Woogietunnel. “Dat bespaart miljoenen euro’s. Je kunt een stuk materieel beter opnieuw gebruiken dan afschrijven en laten wegroesten. Nu is de machine weer beschikbaar voor een nieuwe klus, ze staat te koop”, meldt Langhout. Het zand dat bij het boren van de tunnel vrij- kwam, is volledig hergebruikt; voor 30% was dat ter plekke in de Vlietzoom, wat transportkosten en emissies bespaarde. Het asfaltmengsel voor de rijbanen is volledig uit gerecycled asfalt samen- gesteld en ook nog verwerkt bij lage temperaturen (en dus laag energiever- bruik). “Dat is een echte stap voorwaarts in het streven naar duurzaamheid.”


Best gemeten stukje Nederland Het boren van de tunnel verliep voor- spoedig, melden Langhout en Mann. De start was traag, vanwege winters weer en het tijdrovende inregelen van de boormachine. Bij het boren van de tweede tunnelbuis werden echter boor- records behaald, tot maar liefst 27 meter op een dag. Ondergronds waren er wei- nig bijzonderheden,


aldus Langhout:


“VOORAL MOOI DAT HET ERUITZIET ALSOF HET ER ALTIJD AL IS GEWEEST”


30 Nr. 2 - 2020 OTAR


“De boor ging door een mooie zandlaag. Nadat de machine en het boorteam een- maal goed op elkaar waren ingespeeld, konden we moeiteloos en zonder over- last voor de eerste buis onder bebou- wing door boren. De mensen erboven hebben niets gemerkt van het boren en we hadden nauwelijks last van zettingen (kleine grondverzakkingen of -rijzingen, red.). Dat is beperkt gebleven tot milli- meterwerk.” Bij het boren van de tweede buis voelden sommige bewoners toch wat trillingen, vult Mann aan. “Dat had- den de boorspecialisten niet verwacht. Waarschijnlijk kwam het door de wrijving van de kop van de boormachine met het zand van de tunnelwand, zoals bij een


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48