search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Neem eigen verantwoordelijkheid


Ondanks dat de bouwsector verantwoordelijk is voor 0,6% van de totale stikstofuitstoot in ons land, wordt mij regelmatig gevraagd wat de branche zelf doet om de uitstoot te verlagen. Als voorzitter van de branchevereniging voor de bouw en infrasector vind ik het belangrijk dat we onze eigen verantwoordelijkheid hierin nemen en grote stappen gaan zetten naar emissieloos bouwen. Eind februari presenteerde Bouwend Nederland daarom een overzicht van hoe de bestaande vloot van mobiele werktuigen en bouwmaterieel wordt aangedreven. Dit is het startpunt van verdere verduurzaming. We moeten echter wel realistisch blijven over wat er op dit moment wel en niet kan. Realistisch, maar ambitieus!


De stikstofcrisis vergroot de noodzaak hiertoe, temeer omdat de overheid nadrukkelijk naar onze sector kijkt voor oplossingen. We willen de komende jaren steeds slimmer van en naar de bouwplaats gaan. Een onderdeel hiervan is de verduurzaming van het materieel en daarmee terugdringen van de uitstoot. Dit doen we onder de noemer ‘De Groene Koers’ en samen met brancheorganisaties Cumela en BMWT.


Beetje bij beetje zien we bijvoorbeeld elektrische graafmachines of hijskranen op de markt komen, maar het gaat niet heel snel. Het duurt daarom nog jaren voordat we grootschalig elektrisch materieel gaan zien. De overheid kan versnelling bijvoorbeeld aanjagen door met subsidies te komen om bestaand materieel versneld te kunnen afschrijven.


Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk kunnen in hun aanbestedingen ook nadrukkelijk vragen om duurzame methoden en bereid zijn hiervoor te betalen. Een emissieloze generator kost bijvoorbeeld al acht keer zo veel als een dieselaangedreven. Nog te vaak zien we dat er op laagste prijs wordt gegund.


Met ‘De Groene Koers’ willen we praktijk en beleid bij elkaar brengen en emissiereductie van materieel realistisch, haalbaar en betaalbaar maken. En door met minder vervoersbewegingen van en naar de bouwplaats te gaan kunnen we tientallen procenten minder uitstoot realiseren. En als minister van Veldhoven het Schone Lucht Akkoord serieus neemt, dan gaat ze er niet eenzijdig mee aan de slag, maar gaat ze in overleg met Bouwend Nederland, om onze inspanningen op dit gebied in lijn te brengen. Laten we er samen de schouders onder zetten!


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


OTAR Nr. 2 - 2020


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48