search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLOFON


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 2-2020, jaargang 101 Verschijnt 7x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep


Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia Amstelwijckweg 15, 3316 BB Dordrecht, Henk van der Brugge,


tel. 0184-481041, info@acquimedia.nl Hoofdredactie


Jos van Maarschalkerweerd


Eindredactie Dietske van der Brugge Redactie


Edith Andriesse, Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd, Wilma Schreiber, Hans van Eerden.


Advies en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Hans van der Togt, Jos van Maarschalkerweerd, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk, Rob van der Plaat, Jos Peltenburg.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar redactie@otar.nl


Vormgeving en druk Jessica Dales, Dock35Media, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.otar.nl


REDACTIONEEL


De wereld in crisis!


Nu even geen column over infra, maar een onderwerp dat andere onderwerpen volledig ondergeschikt maakt, het Corona- virus. Het lijkt surrealisme, maar is realiteit. Het is ongeloofl ijk hoe de wereld in een maand tijd volledig op zijn kop wordt gezet. Hoe het hele bouwwerk als een kaartenhuis in elkaar stort. Zekerheden zijn in één klap verdwenen. De economie is tot stilstand gekomen en mensen zijn hun leven niet zeker. Men zegt wel: ‘onder druk wordt alles vloeibaar’ en dat blijkt. Hiërarchie verdwijnt, tegenstellingen worden naar de achter- grond gedwongen, publiek-private organisaties zijn één en dat alles gericht op het overwinnen van de gemeenschappelijke vijand, het Coronavirus. Nu even geen economie die de boven- toon voert. Blijkbaar hebben mensen moeite om die realiteit onder ogen te zien. Massaal worden strenge aanbevelingen nog steeds genegeerd. Men is zich onvoldoende bewust dat zijn/ haar gedrag een ander mensenleven in gevaar kan brengen.


Ook krijgt de wereld deze weken een spiegel voorgehouden. We zien onze afhankelijkheid van andere landen, hoe econo- mieën zijn verbonden. Saamhorigheid is in één keer een groot goed, politieke tegenstellingen verdwijnen en vijandschap wordt naar de achtergrond gedrongen. Het gaat weer om mensen, over gevoel en medeleven, het elkaar helpen los van achtergronden als etniciteit of geloof. We zien de positieve effecten op het milieu, zoals luchtverontreiniging en waterkwaliteit. We zien tijdelijk een andere wereld. Hopelijk trekken we daar lering uit. Ik verwacht dat de wereld ná het Coronavirus er beter uit gaat zien. Daar haal ik positieve energie uit in deze inktzwarte periode. Zorg goed voor jezelf en je naasten.


Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia Henno Ploeg T 0184-481045 Info@otar.nl


Traffi c AcquiMedia


Fabiënne Leenart T 0184-481044


fabienne@acquimedia.nl ACQUIMEDIA IS UITGEVER VAN:


Jos van Maarschalkerweerd Hoofdredacteur OTAR jos.van.maarschalkerweerd@otar.nl


OTAR Nr. 2 - 2020


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48