search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Renovatie Stationsbrug een omvangrijke


De Stationsbrug van Middelburg was onlangs toe aan een grondige renovatie. Tijdens de voorbereidingen kwam aan het licht dat de brug het schadelijke chroom-6 bevatte. Dat was een van de uitdagingen waarmee opdrachtnemer Hollandia Services – gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en renoveren van complexe staalbouwkundige werken zoals bruggen, sluizen, keringen en stuwen – te maken kreeg. “De werkzaamheden werden een jaar opgeschort om op zoek te gaan naar de oplossing hoe we de verf op een veilige manier konden verwijderen”, aldus projectleider Ruben de Groot van Hollandia Services.


Wink Sabée H


alf september 2019; twee hoge felgele hijskranen tore- nen uit boven het histori-


sche centrum van Middelburg. Ze staan


op het punt de Stationsbrug – die sinds 1953 de verbinding vormt tussen het station van Middelburg en het centrum – uit te nemen en te verplaatsen naar de scheepswerf van Hollandia Services in Krimpen aan den IJssel, waar het grijs geverfde gevaarte een omvangrijke renovatie te wachten staat.


Brug wegen In de periode voor de uitneming was Hol- landia al op locatie. Destijds was dat om het gewicht te meten van de Sta-tions- brug. De draaibrug van 53 meter lengte bleek 278 ton te wegen. Volgens Ruben de Groot was deze weging noodzakelijk om het transport op een veilige manier


Het uitnemen van de draaibrug


36 Nr.2 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48