search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Kathodische Bescherming van wapening in beton


Kathodische Bescherming van wapening in beton is een moderne en bewezen techniek in de wereld van het betononderhoud, waarmee veel te winnen is: lagere kosten, minder overlast, milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Vogel Kathodische Bescherming B.V. gebruikt deze techniek al meer dan 30 jaar en voorkomt schade door wapeningscorrosie. Kathodische bescherming is toepasbaar in constructies variërend van tunnels, viaducten en bruggen tot funderingsbalken, vloeren, consoles en balkonplaten en van koeltorens en tanks tot sluizen en steigers.


B


etonschade door wapeningscorrosie kan ontstaan door de inwerking van koolzuur uit de lucht op het beton (carbonatatie). Daardoor verzuurt de beton-


dekking en wordt het staal niet meer beschermd.


Oorzaken van wapeningscorrosie Dergelijke schade kan doorgaans goed en deskundig worden hersteld met


versnellers, of zijn ingedrongen vanuit het maritieme milieu of bij het gebruik van zout ten behoeve van gladheidsbestrijding. Vaak treedt dan putcorrosie op, waardoor de constructie snel- ler verzwakt dan bij gelijkmatige corrosie.


traditionele herstel-methodieken. Wanneer de


schade echter is veroorzaakt door de invloed van chloriden in het beton, dan vereist duurzaam herstel een andere aanpak. Chloriden kunnen in het beton zijn ingemengd als verhardings-


Bij corrosie van het wapeningstaal door de aanwezigheid van chloriden dient (traditioneel) herstel gericht te zijn op het vol- ledig verwijderen van de chloriden uit het beton. Dit zorgt voor veel hak- en breekwerk, ook ter plaatse van nog onbeschadigd beton waar al chloriden zijn ingedrongen. Er zal dus sprake zijn van veel (en vaak langdurige) overlast. De Kathodische Bescherming die Vogel B.V. toepast kan dat voorkomen.


KB: een economische en duurzame hightech oplossing Kathodische bescherming (KB) beschermt de wapening tegen corrosie, ondanks de aanwezigheid van chloriden of gecarbo- nateerd beton. Door een duurzame anode in of op het beton aan te brengen en deze via een spanningsbron op de wape- ning aan te sluiten, ontstaat er een beschermstroom naar de wapening en stopt de corrosie. Dit is meetbaar, regelbaar en controleerbaar en zo lang er spanning op het systeem staat wordt corrosie (duurzaam) buiten de deur gehouden. In het herstelproces hoeft alleen het afgedrukte en losse beton ver- wijderd en/of gerepareerd te worden, zodat er sprake is van minimale hinder, een snellere doorlooptijd en lagere kosten.


Bescherming én bewaking De specialisten van Vogel KB coveren het hele herstelproces van betonconstructies: van advies tot herstel en duurzame bescherming met behulp van KB. De advisering en toepas- sing van alle mogelijke anodetypes, op welke constructie dan ook, is een discipline die specifieke deskundigheid en erva- ring vereist. Gecertificeerde technici kunnen de levensduur van beschermde constructies met monitoring, en bijsturing (‘remote’) en onderhoud wel 25 jaar in prima conditie houden.


Meer informatie www.vogel-bv.nl


26 Nr. 2 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48