search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
IJmeerverbinding weer politieke agenda


De Tweede Kamer heeft begin maart ingestemd met het voorstel van D66 en CDA om snel 25.000 woningen bij te bouwen in Almere Pampus. Dat stadsdeel ligt aan de westkant van de stad, direct tegenover Amsterdam IJburg. Deze woningbouw moet de nijpende woningnood in de metropoolregio Amsterdam lenigen. Als voorwaarde staat een nieuwe ov-verbinding tussen Amsterdam en Almere hoog op het verlang- lijstje in Den Haag.


Redactie OTAR E


r bestaan al enkele jaren plan- nen voor zo’n IJmeerverbin- ding, die onder- of boven-


gronds het Markermeer zal kruisen. Tot dusver is echter steeds gekozen voor bescheidener woningbouwplannen, die geen investering in een railverbinding vergden. Het basisprincipe voor het op- lossen van de woningbehoefte van Amsterdam was inbreiding; bouw in de hoofdstad zelf dus. Nu de beschikbare ontwikkellocaties zijn verbruikt, komen de oude uitbreidingslocaties weer


beeld. Sinds 2010 zijn er in opdracht


van het Rijk diverse studies verricht naar stadsuitbreiding van Almere. Daaraan gekoppeld: een railverbinding.


Metroverbinding Via een metroverbinding zouden foren- zen vanuit Almere Pampus in ongeveer 7 minuten IJburg bereiken, in 17 minuten het werkgebied Zuidoost en de Zuidas in circa 25 minuten. Aan de Amster- damse kant wordt het


IJburg-strand- in


eiland momenteel opgespoten. Daar is al ruimte vrijgehouden voor een tunnel- buis. De vraag of het een ondergrondse metrolijn moet worden of een brug is overigens nog niet beantwoord. Amster-


dam heeft ook plannen om van metrolijn M51 een cirkellijn te maken, met snelle overstapmogelijkheid


voor Almeerse


forenzen aan de IJburgzijde. Professor Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, op- teerde in het Financieele Dagblad van 29 februari voor een ondergrondse variant. “Dat is proven technology, al meer dan 75 jaar lang. Bouw seriematig betonnen tunneldelen en vaar ze naar de plek waar ze moeten komen. Laat de delen vol- lopen met water en ze zinken vanzelf naar hun plek. Bijna alle Nederlandse tunnels zijn zo gemaakt, goed te her- kennen aan de rechthoekige vorm en de naden tussen de tunneldelen. Met elk


Bogbrug Movares-visie ©Movares / studioSK


40 Nr.2 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48