search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
systeem zijn in 2120 O


Marga van Zundert


verweldigend, noemt land- schapsarchitect


Michaël van Buuren (senior onder-


zoeker WUR Alterra) alle aandacht. “Dat hadden we niet durven dromen. Blijk- baar hebben we een snaar geraakt.” Want ‘zijn’ kaart van Nederland in 2120 was te zien in Buitenhof, in de Linda, bij RTL Nieuws, de NOS, in alle landelijke kranten en in de regionale media van Omroep Zeeland tot het Friesch Dag- blad. Begin januari kon niemand erom- heen: een Nederland met brede dui- nenrijen voor de kust, een verdubbelde IJssel, een enorme Biesbosch en een ‘hub’ in zee. En daarmee lijkt het doel bereikt: aan- dacht vragen voor de keuzes die Neder- land moet maken om zeespiegelstijging en klimaatverandering in de komende eeuw op te vangen. Want behalve in de media is er ook grote belangstelling van beleidsmakers en organisaties die alle- maal een presentatie willen, vertelt Van Buuren. “Wij laten zien hoe Nederland eruit kan zien als je biodiversiteit en mee- bewegen met de natuur als uitgangs- punten kiest.” Het idee ontstond in 2018


bij de viering van 100 jaar WUR. In plaats van terugkijken, kun je natuurlijk ook 100 jaar vooruitblikken, dachten 17 senior onderzoekers van de onderzoeksinstitu- ten binnen WUR. Na een aantal prototy- pes was er begin januari de fi nale kaart. Van Buuren: “Er liggen geen uitputtende berekeningen aan ten grondslag, het is geen


traditionele


veiligheid aan de TU Delft, toen hij de kaart voor het eerst zag bij Buitenhof. “Ik zag veel natuur, maar Nederland is ook wonen en werken, landbouw, indus- trie en beschermde natuur – elk stukje


NATUURWETENSCHAPPELIJKE EXERCITIE


DE WATERKAART 2120 IS GEEN TRADITIONELE


natuurwetenschap-


pelijke exercitie.” Een ideaalplaatje wat betreft natuurontwikkeling, stelt Van Buuren, met versterking van biodiversi- teit, een andere landbouwkoers en duur- zame energietransitie. “Maar het is zeker geen utopie. “We hebben een afweging gemaakt tussen wat waarschijnlijk, mogelijk en wenselijk is. Het resultaat is dus haalbaar en realistisch.”


Meebewegen? “Maar waar zijn de mensen gebleven?”, dacht Matthijs Kok, hoogleraar Water-


Matthijs Kok, hoogleraar Waterveiligheid aan de TU Delft


Vraag één: wat te doen met de stormvloedkeringen?


Landschapsarchitect Michaël van Buuren (senior onderzoeker WUR Alterra)


De eerste vraag die zich aandient door zeespiegelstijging, is aanpassing van de storm- vloedkeringen, met name de Oosterscheldekering en de Maeslantkering. De Ooster- schelde wordt afgesloten in de Wageningse toekomstvisie, met getijdewerking ‘ach- terom’ via Kreekraksluizen bij Bergen op Zoom. Hoe werkt dat? Medeopsteller Michaël van Buuren: “Dat is een nieuw idee, onze kaart bevat er een paar, want we praten over 2120. We hopen dat anderen het oppikken om uit te werken.” Ook de Nieuwe Waterweg lijkt afgesloten, maar Van Buuren nuanceert dat: “Daar is nog geen echte keuze gemaakt.” Nodig is dat wel, volgens berekeningen van Deltares. In 2120 zou de Maeslantkering dertig keer per jaar dicht moeten om het achterland te beschermen. Dat betekent veel vertraging op het drukst bevaren stukje rivier van Nederland, bovendien kan de huidige constructie dat niet aan. Opties zijn verstevigen of afsluiten en zeesluizen bouwen. Maar voor de Rotterdamse haven is een open zee- verbinding haast ‘heilig’. Van Buuren: “Kijk ook naar de ‘hub’ voor zeeschepen die we daar hebben ingetekend. Die kan veel oplossen.”


OTAR Nr.2 - 2020 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48