search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ing zetbaar


den en overgedragen. Een belangrijke rol daarbij wordt gespeeld door het KB- kenniscentrum, waarin vrijwel alle be- trokkenen zijn verenigd, uit Nederland en in toenemende mate ook uit België. Zij komen vier keer per jaar bij elkaar, waarbij aan de hand van technische pre- sentaties en discussie de deelnemers kennis en ervaring uitwisselen, verdie- pen en overdragen. Ongeveer elke twee jaar organiseert het KB- kenniscentrum een studiemiddag, waar de opgedane kennis en ervaring worden gedeeld met een groter publiek van beheerders, advi- seurs en andere geïnteresseerden.


Hoe werkt KB van beton? KB werkt door een kleine stroom naar de wapening te laten lopen vanuit een zoge- noemde anode. Die stroom neutraliseert de schadelijke effecten van chloride en carbonatatie, herstelt de hoge alkaliteit van het beton en ‘repareert’ de passive- ring van het staal. Zolang er voldoende stroom loopt is corrosie onmogelijk; de aanwezige wapening blijft intact en verdere ontwikkeling van betonschade stopt. Bij installeren van KB is repara- tie van beschadigde delen nodig, maar doordat met chloride verontreinigd en gecarbonateerd beton kan blijven zitten, is de hoeveelheid reparatie minimaal. Dit bespaart op slopen, materiaalgebruik en doorlooptijd. Het blijvend lopen van


stroom en het effect ervan op de wape- ning worden gemonitord: tweemaal per jaar worden metingen uitgevoerd waar- mee het beschermende effect wordt gecontroleerd. Er is een breed aanbod van anodes, het element dat de stroom toevoert. Anodes zijn beschikbaar in de vorm van coa- tings, titanium gaas en strips en zink. Zinkanodes worden op het betonopper- vlak of in de doorsnede aangebracht; zij werken volgens het principe van opof- fering (galvanische werking): het zink levert stroom door op te lossen ten gunste van bescherming van het staal. Daardoor


hebben opofferingsanodes


een beperkte levensduur. Die levensduur kan worden geschat op grond van de hoeveelheid zink, mits een goede verde- ling ervan over de constructie wordt ont- worpen en toegepast. Het KB-kc heeft daarvoor een methode ontwikkeld die op de studiemiddag wordt gepresen- teerd. In de praktijk blijken zinksystemen gemakkelijk 10 tot 20 jaar bescherming te kunnen leveren. Systemen op basis van opgedrukte stroom vanuit een laag- spanningsvoeding maken gebruik van diverse typen anodes. Coatingsystemen bestaan uit een geleidende verflaag op het oppervlak, vaak afgewerkt met een gewone coating. De praktijk laat zien dat coatings een levensduur hebben van ruim 10 tot 20 jaar. Titaniumgaas wordt


contracten en de aangescherpte regel- geving, vooral op het gebied van con- structieve veiligheid en betrouwbaarheid. KB is de meest effectieve en duurzame methode om corrosie te stoppen De uitvoering ligt bij gespecialiseerde KB- bedrijven of betonreparatiebedrijven. Diverse betrokken personen hebben 10, 20 of 30 jaar ervaring, waarvan enkele al met pensioen zijn of binnenkort gaan. Een goede vraag is hoe bestaande ken- nis en ervaring in stand worden gehou-


Opbouw KB van beton met opgedrukte stroom OTAR Nr.2 - 2020 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48