search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
daardisering namelijk beslissingen over heel veel bruggen en niet alleen over bediening, maar ook over het proces, de aanpak en het assetmanagement. Je kunt wel variëren op de standaard, maar de standaard blijft de standaard.”


Ontvlochten besturing Al met al hebben de voordelen van stan- daardisering echter de overhand. “Bij het renoveren van bruggen moest je voor- heen eerst nieuwe software bouwen en testen. Als je nu bijvoorbeeld het weg- dek verbreedt, kun je eenvoudig aller- lei parameters, zoals meer slagbomen, meer seinen, eenvoudig in de software aanpassen”, aldus Kleiss en Noordam. “Al met al kost het configureren van een nieuwe brug of een wijziging voor een brug niet meer dan een week werk. Dat verhoogt de wendbaarheid van RWS bij het doorvoeren van veranderingen in de


toekomst.” Dankzij de UKVC (Uniforme- ring Koppelvlak VerkeersCentrale)-inter- face zijn de besturing van de centrale en die van de objecten nu ontvlochten. Hierdoor is het mogelijk wijzigingen aan de centralekant door te voeren zon- der dat dit impact heeft op de objecten en omgekeerd. Mochten beheerders, zoals ProRail, provincies, gemeenten en waterschappen, een brug willen over- dragen aan RWS en deze gerenoveerd dient te worden, dan overweegt RWS eveneens hier een 3B-bouwsteen in te zetten. “Het betreft dikwijls verouderde objecten. En ook die willen we stapsge- wijs overzetten naar de standaard. Zodra dergelijke bruggen voldoen aan het kop- pelvlak, kunnen wij ze op afstand bedie- nen.” Dit jaar past RWS de 3B-bouwsteen voor het eerst toe bij de renovatie van de Wan- tijbrug en de Van Brienenoordbrug. Als


de bouwsteen (her)bruikbaar blijkt, zal deze ook worden gebruikt voor andere bruggen. Zowel Kleiss als Noordam is gepast trots op de 3B-bouwsteen. “Wat we hebben gebouwd, is een mooi stukje werk. Voordeel voor de dienst CIV is dat zij de objecten uniform kan monitoren, waar dit nu nog per object gebeurt”, aldus Noordam. Kleiss hoopt in de toe- komst de vaarweg nog langer te maken, door alle bruggen op afstand te bedie- nen. “We willen de toepassing van deze nieuwe techniek bevorderen en verzilve- ren in het hele areaal. Dat betekent dat we gaan kijken hoe we de corridorge- richte bediening en begeleiding efficiën- ter kunnen inrichten. De bediening van bruggen wordt dan gerelateerd aan effi- ciënte bediening en begeleiding van de scheepvaart, met zo min mogelijk over- last. Want uiteindelijk doen we het voor de gebruikers van de vaarwegen.”


20 Nr. 2 - 2020 OTAR Op termijn zal ook de Van Brienenoordbrug worden uitgerust met een 3B-bouwblok. Foto: Rijkswaterstaat


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48