search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
in Amsterdam


Rijn bij Keulen tijdens de droogte van 2018.


Snel meer retentiecapaciteit


Bij gelegenheid van de ministersconferentie heeft de Rijncommissie een evaluatierap- port uitgebracht van het Rijn 2020-programma. Uit de evaluatie blijkt dat veel doelen zijn gehaald, maar niet allemaal. Op het onderdeel hoogwater stelt de commissie vast dat het doel, een vermindering van 25 procent van de schaderisico’s in 2020, is bereikt. In de periode 1995-2020 hebben de oeverstaten samen 14 miljard euro uitge- geven aan maatregelen om de overstromingsrisico’s in te perken. Zo zijn nieuwe reten- tiegebieden in gebruik genomen (140 km2


direct aan de Rijn en 1230 km2 in het hele


stroomgebied) en zijn dijken versterkt (2290 km). Het hoogwaterdoel om ‘extreem hoge waterstanden benedenstrooms van het door stuwen gereguleerde gedeelte van de Duits-Franse Bovenrijn voor 2020 met zo mogelijk 70 cm te verminderen’, is niet gehaald. De huidige retentiecapaciteit op de Bovenrijn is daarvoor ontoereikend. Volgens de Rijncommissie moet de uitvoering van geplande retentiemaatregelen voor 2030 worden geïntensiveerd en versneld.


OTAR Nr.2 - 2020 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48