search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Victory Boogie Woogietunnel


Ondergronds met oog voor de omgeving


De Rotterdamsebaan moest de duurzaamste tunnel van Europa krijgen, vond de ge- meente Den Haag in 2015. Met oog op het milieu en voor de bewoners en bedrijven in de omgeving, tijdens de aanleg en ook bij het gebruik vanaf eind dit jaar. Mede dankzij innovaties als de ‘tunnel-Tesla’ en een energieneutraal dienstgebouw is de Combinatie Rotterdamsebaan (BAM en VolkerWessels) in die opdracht geslaagd.


Hans van Eerden gemankeerd A


l is Den Haag een van de grootste steden van ons land, het is nog altijd een verkeersknooppunt. Aan


de noordzijde vormt de A44 de invals- weg en vanuit het oosten de Utrechtse- baan (A12). Het verkeer vanuit Rotter- dam (A13) wurmt zich echter nog altijd over krappe wegen door de buiten- wijken richting centrum – of kiest voor de omweg over de Utrechtsebaan, die daardoor overbelast raakt. Voor dit manco moet de Rotterdamse- baan de oplossing bieden. Die lag in allerlei


tracévarianten al decennialang


op de tekentafel, maar pas in 2013 kwam er een besluit, met een tunnel als onder- deel van de plannen. De gemeente legde toen in de aanbesteding gelijk maar de lat hoog voor duurzaamheid, in zowel milieutechnisch


als sociaal opzicht.


Tekenend voor de ambities is de naam die de tunnel kreeg, Victory Boogie Woo- gietunnel, naar het befaamde schilderij van Piet Mondriaan. Den Haags trots werd in 1997 door de Staat der Neder- landen aangekocht voor 82 miljoen gul- den en in langdurige bruikleen gege- ven aan het Kunstmuseum Den Haag. De karakteristieke primaire kleuren van Mondriaan zijn terug te vinden in diverse uitingen rond de tunnel en er wordt nog gebroed op een passend kunstwerk aan de stadszijde van het project.


28 Nr.2 - 2020 OTAR


Binnenstedelijke tunnel De Rotterdamsebaan begint bij knoop- punt Ypenburg, waar de A13 richting Rotterdam aftakt van de A4. Na pas- sage van de groene Vlietzoom, met onder meer


familiepark Drievliet, ein-


digt het tracé in de Binckhorst en sluit daar aan op de Centrumring. Het voor- malig bedrijventerrein is in opkomst als woongebied, onder meer vanwege de


verbeterde bereikbaarheid die de Rot- terdamsebaan belooft. Verkeer vanuit Rotterdam rijdt binnenkort comfortabel Den Haag in. Lokale wegen zullen er niet meer door verstopt raken en tegelij- kertijd wordt de Utrechtsebaan ontlast. Na eerdere positieve ervaringen met de aanleg van de Hubertustunnel in de noordelijke rondweg van Den Haag was de keuze voor een tunnel logisch. Dat


De verkeersontsluiting van Den Haag, met groen ingetekend (de tunnel gestippeld) het tracé van de Rotterdamsebaan, van knooppunt Ypenburg naar de Binckhorst, nabij de Haagse Centrumring. (Illustratie: gemeente Den Haag)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48