search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Complimenten Ook een vaak veronachtzaamde doel- groep, de fietsers, kwam in het project Rotterdamsebaan


aan bod,


vervolgt


Langhout. “We hadden veel aandacht voor het optimaal gebruik van fietsrou- tes.” In reactie op een prijsvraag voor bewonersparticipatie kwam er het ver- zoek om een ‘FLIP’ in te stellen, een fietsend lid in projectteam, verklaart Mann.


“De maandelijkse veiligheids-


krijtje dat je over een schoolbord trekt. We hadden al een uitgebreid meetnet voor zettingen, maar toen hebben we gelijk ook overal


trillingsmeters opge-


hangen. Gedurende een jaar was dit het best gemeten stukje Nederland.” En mis- schien wel het best geïnformeerde stukje Nederland. “Voor het boren hebben we bewoners straat voor straat uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten.”


ronde deden we altijd lopend, nu heb- ben we erin opgenomen dat een koppel van opdrachtgever en opdrachtnemer ook op de fiets langs het werk gaat. Dan krijg je een heel ander beeld van wat belangrijk is voor fietsers.” Langhout: “Ik ontving een spontaan mailtje van een mevrouw die meldde dat zij als fiet- ser weinig van de bouwwerkzaamheden had gemerkt.” Die waardering uit onverwachte hoek doet Mann goed. “Onlangs nog in een burenoverleg (het frequente bewoners- overleg, red.) hield een van de onder- nemers een gloedvol complimenteus betoog. Hij had maar weinig last gehad van het werk. Het is fijn om aan het eind van zo’n project te horen dat je inzet wordt gewaardeerd en mensen er wat aan hebben gehad.” Bewuste Bouwers, een onafhankelijke stichting die bouw- projecten audit, gaf de Rotterdamse-


baan onlangs het rapportcijfer 9,4. Het had zeker te maken met de uitgebreide en zeer diverse communicatie, van gere- geld


burenoverleg, begeleidingscom-


missie met bewoners en een informa- tiecentrum met inloopspreekuur, tot aan nieuwsbrieven, website en social media.


Mensenwerk Langhout wijst nog op de rol van de gemeente Den Haag. “Zij heeft een aparte opdrachtgeversorganisatie voor dit soort projecten, een club van des- kundigen met veel kennis van de tech- niek. Daar hebben we goede inhoude- lijke gesprekken mee kunnen voeren. Uiteindelijk is het allemaal mensenwerk: met


inspanning van opdrachtgever,


opdrachtnemer en alle stakeholders zijn we tot iets moois gekomen. We zijn blij dat een opdrachtgever als Den Haag verantwoordelijkheid wil nemen voor duurzaamheid en wij daardoor als aan- nemer in dit project onze duurzaamheid- sambities hebben kunnen laten zien.” Omgevingsmanager Erik-Jan Mann-Kos is vooral trots op “de hoge omgevings- tevredenheid bij een project dat binnen- stedelijk potentieel zoveel overlast kon veroorzaken.” Projectmanager Michel Langhout tot slot: “Aan het eind van een werk is het vooral mooi dat het eruitziet alsof het er altijd al is geweest.”


Impressie van de inpassing van de Rotterdamsebaan in het landschap van de Vlietzoom, met loopbrug en dienstgebouw als blik- vangers. De loopbrug verbindt familiepark Drievliet (links, niet zichtbaar) en het nieuwe parkeerterrein van Drievliet. Het dak van het dienstgebouw bovenop de entree van de tunnel is volledig belegd met zonnepanelen. (Illustratie: gemeente Den Haag)


OTAR Nr. 2 - 2020 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48