search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Stationsbrug Middelburg


Stralen en conserveren De ontdekking van het chroom-6 in de verf van de brug had destijds tot heel wat hoofdbrekens geleid bij opdrachtnemer Hollandia Services en opdrachtgever provincie Zeeland. Om tot een adequate oplossing te komen, werd gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van GSB (Gelders Staal- straal- en schildersbedrijf BV), een samenwerkingspartner


van Hollandia


Services op het gebied van stralen en conserveren. “Het probleem waar we een oplossing voor moesten vinden was het op een veilige manier kunnen verwijderen van chroom-6 van een enorm oppervlak”, zegt De Groot. “Met het verwijderen van geringe oppervlak- tes chroom-6-houdende verf was wel ervaring, maar dit was voor alle partijen een nieuwe uitdaging.”


Time-out van een jaar Op dit moment komt Elie van Schenkhof van GSB in het verhaal. Hij vertelt dat chroom-6 in die periode in het nieuws was gekomen, onder meer omdat men- sen ziek waren geworden nadat zij verf met chroom-6 hadden verwijderd van


treinstellen. “De grenswaarden van de hoeveelheid chroom-6 die verf mag be- vatten is daardoor in 2018 sterk naar beneden bijgesteld”, vertelt Van Schenk- hof. “Voorheen was het gebruikelijk verf met chroom-6 gewoon weg te stralen, maar dat was nu niet meer mogelijk.” Vanaf dat moment gingen de samenwer- kingspartners op zoek naar een verwij- dermethodiek die de veiligheid van mens en milieu zou waarborgen. “Dit leidde wel tot een time-out van het project van een jaar”, aldus De Groot. “Tijd die we nodig hadden om de ontstane situatie te evalueren en tot een plan van aanpak te komen.”


Straalproef Na de evaluatie werd besloten met een straalproef twee methodieken te testen onder een streng beheersregime, inclu- sief persoonlijke beschermingsmiddelen voor uitvoerend personeel en metingen die werden uitgevoerd door een geaccre- diteerde partij. “De vragen die centraal stonden waren: welke methode biedt de beste bescherming voor de mensen die het werk uitvoeren? En welke tech- niek heeft het beste rendement?”, zo


DE ICONISCHE BRUG KAN WEER DECENNIALANG MEE


38 Nr. 2 - 2020 OTAR


vertelt De Groot. Deze uitkomst van de test heeft geleid tot de juiste bescher- mende maatregelen en daarmee een veilig werkklimaat.


Omvangrijke renovatie Nu het verwijderen van de verf van de brug kon beginnen, was men in de constructiehal van het bedrijf uit Krim- pen aan den IJssel reeds begonnen met de andere werkzaamheden van de omvangrijke renovatie. Zo werd het


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48