search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ring bereik


BRUGGEN IS MET DE 3B-BOUWSTEEN TE CONFIGUREREN”


“ZO’N 80 PROCENT VAN ALLE


De Wantijbrug op de N3 tussen Papen- drecht en Dordrecht wordt dit jaar als eerste voorzien van een 3B-bouwblok. Foto: Rijkswaterstaat


Wilma Schreiber M


et deze modulair door- gevoerde uniformering die de hele keten be-


slaat – van bedienplek in de verkeers- centrale of bediengebouw, tot het aan- sturen van de beweegbare delen en signalering van bruggen en sluizen – wil RWS de meerwaarde voor gebruikers verhogen. Geïsoleerde bruggen worden daarbij onderdeel van een netwerk en kunnen steeds meer op afstand worden bediend. “Dat betekent dat we bijvoor- beeld ook ’s nachts bruggen kunnen bedienen door volcontinu diensten te


draaien met dezelfde hoeveelheid men- sen. Zo halen we meer kwaliteit uit het netwerk”, verklaart Ben Kleiss, product- manager Systeem voor 3B bij RWS in Utrecht.


“De toepassing van de 3B-


bouwsteen is by far de omvangrijkste ingreep en zal leiden tot een kostenbe- sparing als het gaat om industriële auto- matisering.”


Koppelbaar platform De generieke 3B-bouwsteen is geba- seerd op het technisch platform van Sie- mens, maar het ontwerp is te koppelen aan elk ander type platform in de markt. “Dat was een eis die RWS stelde bij de ontwikkeling van de bouwsteen. Bijna


elk type, zeg zo’n 80 procent van alle bestaande bruggen, is met die bouw- steen te confi gureren. Je hoeft alleen nog de parameters van een bepaalde brug in te geven – hef, draai, aantal seinen, slag- boom ja/nee – en het systeem bouwt de benodigde software voor precies dat type brug”, zegt Jacco Noordam, Head of Engineering bij Siemens Mobility NL in Zoetermeer. “Als de interface volgens die parameters is opgegeven, voldoe je aan de standaard. Elke brug ziet er op het scherm hetzelfde uit en kan door de bedienaars op dezelfde manier bestuurd worden.” Die uniformiteit in zowel bediening als ‘onder de motorkap’ voorkomt dat RWS bij elke brug steeds weer het wiel op- nieuw moet uitvinden. “Je hoeft je niet meer af te vragen waar je bijvoorbeeld safety onderbrengt. Dat ligt nu vast en wordt steeds op dezelfde manier in alle bruggen gerealiseerd. De monteur weet dan ook: ik moet bij dat blok zijn”, aldus Kleiss. “Dat is van belang, omdat bestu- ring doorgaans voor de meeste ellende zorgt. Bedienaars zien alleen het scherm en dan is het een hele klus om de storing te vinden en de motor weer aan de praat te krijgen wanneer - zoals in de huidige situatie - sensoren, hardware, confi gu- ratieopzet, safety en service van elkaar verschillen. De kracht van de 3B-bouw- steen is dat hij generiek is, maar door middel van parameterisering specifi ek gemaakt kan worden voor alle bruggen.”


Live opleiding Bedienaars en servicemonteurs kun- nen een opleiding volgen in Delft, waar Siemens een simulator heeft gebouwd: een miniatuurversie van een brug waar zij veelvoorkomende storingen kunnen oefenen, zodat ze deze in de praktijk sneller kunnen oplossen. “De simulator weerspiegelt de werkelijkheid en is voor- zien van camera’s, slagbomen en een


OTAR Nr.2 - 2020 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48