This page contains a Flash digital edition of a book.
effi ciënter en effectiever. Dit is voor ons, als drinkwaterbedrijf dat gebruik maakt van oppervlaktewater, een grote uitda- ging.


Wat is jullie ultieme uitdaging? Het liefst willen we natuurlijk dat het wa- ter al bij de bron wordt schoongemaakt, aangezien we in één keten met de wa- terschappen zitten. Wat er niet in komt aan stoffen, hoeven we er ook niet uit te halen. In die zin is het een kip-of-ei-ver- haal. Wie maakt het water schoon vóór gebruik, en wie maakt het schoon ná gebruik. Dit zijn mooie uitdagingen voor de nabije toekomst.


Wat is op dit moment jullie rol met gebruikt water?


Dit is een discussie die onder drinkwa- terbedrijven wereldwijd inmiddels wordt gevoerd. In Singapore vinden ze het bij- voorbeeld heel normaal om gebruikt


MET KERAMISCHE MEMBRANEN KUNNEN


WE ALLE DEELTJES GROTER DAN 1/10.000STE MILLIMETER UIT HET WATER FILTEREN


water als drinkwaterbedrijf zelf te reini- gen en dat weer in de drinkwatervoor- ziening terug te brengen. In Nederland zijn we nog niet zo ver. Bij ons gaat het waterschap over het afvalwater. Na zui- vering door het waterschap komt het water bij wijze van spreken eerst weer in het IJsselmeer terecht, daarna maken wij het weer schoon om er kwalitatief hoogstaand drinkwater van te maken. Nu zijn het dus nog gescheiden kana- len, maar het zijn ontwikkelingen waar- over we wel met elkaar in gesprek zijn. Want ja, wat is nu wijsheid?


De route van gebruikt water naar drinkwater zou korter kunnen? We slaan de handen steeds meer in- een om te onderzoeken waar we elkaar kunnen versterken. Zo zijn we samen met het Noord-Hollandse waterschap, Hoogheemraadschap Hollands Noor- derkwartier, bezig met een pilotpro- ject om de gevolgen van medicijn- en drugsgebruik in het water beter te tac- kelen. Zo zijn er meer initiatieven. Er zit dus een hele wereld achter het drinkwa- ter dat voor de meeste mensen als van- zelfsprekend uit de kraan komt.


The event for fl ood defense, water level management, prevention, mitigation and drainage


ATTEND THE FLOODEX EUROPE LAUNCH EVENT


 Enrich knowledge about achieving sustainable water resource management systems  Learn all about challenges and solutions around prevention, protection, risk reduction and disaster management  Free access to Aquatech Amsterdam, world’s leading trade event for process, drinking and waste water


REGISTER YOUR FREE ATTENDANCE BY USING CODE: FLO810001 Organised by: Supporting partners: Co-located with: Part of: www.fl oodexeurope.com Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48