This page contains a Flash digital edition of a book.
de risico’s op technisch vlak. Wat waren de belangrijkste risico’s? “De sleufl oze toepassing horizontaal gestuurd boren bestaat natuurlijk al enkele decennia en is op kleinere kruisingen van vaarwegen al vaker toegepast”, antwoordt Wessli- us. “Dit is over afstanden van honder- den meters tot een kilometer al enke- le malen succesvol uitgevoerd. Bij dit project wilden wij echter deze tech- niek in de overtreffende trap uitvoeren, over een afstand 4.600 meter. We had- den dus nog geen vergelijkingsmateri- aal.” Naast de lengte van het traject was een ander risico de vraag of het boorgat waarin de leiding zou komen te liggen zou kunnen instorten. Een beproefde methode om te dit te voorkomen is het inbrengen van de steunvloeistof ben- toniet in het boorgat, zegt Wesselius. “Maar of dit zou werken over deze lange afstand voor een periode van een week, voordat de waterleiding door het inmid- dels verruimde boorgat kon worden ge- trokken, was nog wel de vraag.”


18 Nr.6 - 2017 OTAR


Kop zoekt kop Weer een ander risico was of de bei- de boorkoppen elkaar op de juiste plek in het midden van het Marsdiep op de juiste hoogte zouden ontmoeten, op 85 meter onder het wateroppervlakte. Wes- selius’ relaas hierover: “Aan beide kan- ten van het Marsdiep stonden boorin- stallaties die naar elkaar toe stuurden. Let wel, als een van de boorkoppen een halve graad afwijkt vinden ze elkaar nooit meer. Op een gegeven moment zeiden beide boormeesters: ‘De afstand klopt, de berekende coördinaten klop- pen, we zitten als het goed is vlak bij el- kaar.’ Dan moet je weten dat de boor- koppen zijn voorzien van ingebouwde apparatuur die geactiveerd worden als de boorkoppen dicht bij elkaar zijn. Een


medewerker van een gespecialiseerde fi rma, ingeschakeld door de aannemer, zittend in een geblindeerde bus met een laptop ziet op zijn scherm de uitgezon- den signalen en zegt: ‘Ze zitten een me- ter boven elkaar en 60 centimeter naast elkaar’. En dat was ook zo, echt onge- kend om dat mee te maken. Een van de twee boormeesters heeft een boor- kop toen 30 meter teruggetrokken, een beetje bijgestuurd en de boorkoppen opnieuw naar elkaar toe gebracht. En toen was het raak, bingo!“


Laatste stuk Dan de laatste grote uitdaging van het project: het intrekken vanaf Texel van de klaarliggende waterleiding. Wie zich in april dit voorjaar in het luchtruim bo- ven de Koninklijke Marine bevond, heeft


Paul Wesselius


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48