This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuwe waterleiding naar Texel


Langste leiding ooit aangelegd met horizontaal gestuurde boring


PWN, het drinkwaterbedrijf van de provincie Noord-Holland, heeft een nieuwe waterleiding aangelegd onder het Marsdiep tussen Den Helder en Texel. Over een afstand van 4.600 meter en op een diepte van 85 meter onder het zeeniveau is vanaf zo- wel Den Helder als Texel een gang geboord door middel van een horizontaal gestuurde boring. Vervolgens is de nieuwe waterlei- ding van Den Helder door het boorgat richting Texel getrokken. Het is de eerste keer dat er over deze afstand en op deze diepte een waterleiding is aangelegd. Manager operatie leidingen Paul Wesselius van PWN vertelt over dit omvangrijke project. Tekst: Wink Sabée


Z


omer 2013. Texel. Een week lang schommelen de tempera- turen rond de 30 graden Celsi- us. Het eiland is afgeladen met toeristen die veel water drinken, vaak douchen of op andere manieren verkoeling zoe- ken. Terwijl de vakantievierders op het Noord-Hollandse Waddeneiland zich onderdompelen in waterpret stijgt de


16 Nr.6 - 2017 OTAR


spanning op het hoofdkantoor van PWN op het vasteland. De reden? Kort er- voor is een van de twee waterleidingen die Texel voorziet van drinkwater gebro- ken. Al het water dat de tienduizenden tijdelijke bewoners op het eiland en de 14.000 eilanders nodig hebben komt door de overgebleven waterleiding. “Dat was wel even spannend”, zo blikt


Paul Wesselius terug. “Maar gelukkig is het allemaal goedgekomen. Er is geen druppel minder dan nodig door de kra- nen van Texel gevloeid.”


Minder overlast Drie jaar eerder, in 2010, is PWN al be- gonnen met het onderzoeken hoe de drinkwatervoorziening op Texel op de lange termijn het beste ingepast kan worden. Bekend was inmiddels dat de technische levensduur van de zinkers (waterleidingen) in zicht was. Het bre- ken van een van de twee waterleidingen in 2013 bracht volgens Wesselius het hele project letterlijk en figuurlijk in een stroomversnelling. “We hebben de ka- potte leiding meteen gerepareerd en zijn tegelijkertijd begonnen met de voorbe- reidingen van een horizontaal gestuurde boring voor het aanleggen van een nieu- we waterleiding die de oude twee wa- terleidingen zou moeten vervangen. Uit- gebreid onderzoek wees namelijk uit dat een leiding op 50 meter diepte onder het grondoppervlak de beste bescher- ming zou bieden tegen erosie. In het Marsdiep zijn de stromingen immers on- gelooflijk sterk. Bovendien geeft een ho- rizontaal gestuurde boring minder maat- schappelijke overlast en minder overlast voor natuurgebieden. ”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48