This page contains a Flash digital edition of a book.
ze waarschijnlijk zien liggen: twee lange waterleidingen met een diameter van 30 centimeter, van elk 2,3 kilometer lang. Ieder vervaardigd van staal met aan de binnenkant een bescherming van ce- ment voor het tegengaan van bacteri- engroei en corrosie door het drinkwa- ter. Aan de buitenkant zijn de leidingen voorzien van een harde kunststof coa- ting. Eveneens ter bescherming tegen corrosie en om slijtage te voorkomen tij- dens intrekken van de waterleiding. “In Den Helder is het eerste deel van de lei- ding gekoppeld aan de boorinstallatie van Texel en per tien meter in het boor- gat getrokken”, zo verhaalt Wesselius. “Op het moment dat het eerste stuk waterleiding er bijna inzat, is het twee- de deel aan het eerste deel gelast en gecoat. Vervolgens is de gehele lengte van 4,6 kilometer onder het Marsdiep door naar Texel toe getrokken. Het laat- ste stukje is echt een sensatie. Iedereen die betrokken was bij het project had zich verzameld op Texel. En dan zie je ‘m opeens naar boven komen, dat was echt geweldig om mee te maken. We


hadden stickers geplakt op het eerste deel van de leiding en die zaten er nog geheel onbeschadigd op, dat was na- tuurlijk een goed teken. En toen was het feest: dansen, zingen en sigaren roken. Het was echt heel erg leuk om dit met zijn allen voor elkaar te krijgen.”


Leveringszekerheid hersteld Terugblikkend is Wesselius nog steeds vervuld met trots. Dat kan ook niet an- ders, want alles is volgens hem via het meest optimistische scenario verlopen. “We hebben het opgeleverd op de ge- wenste datum. Het heeft geen cent meer gekost dan vooraf berekend. De omgevingspartners zijn tevreden. Er zijn geen kwalitatieve afwijkingen en er zijn geen ongelukken gebeurd. Boven- dien hebben we deze boortechniek een enorme boost gegeven met dit uitda- gende project.” De komende maanden volgen de laatste werkzaamheden: het aansluiten van de nieuwe waterleiding via een leiding van 2,5 kilometer lang naar de transportleidingen die op hun beurt weer leiden naar het pompstation op Texel. “Dan is de cirkel rond en is de leveringszekerheid van het drinkwater voor Texel hersteld”, aldus Wesselius.


Verschil met 1988 Rest de vraag: wat is nu het grootste verschil tussen de aanleg van deze wa- terleiding en de aanleg van de oude wa- terleiding in 1988? Wesselius: “Ten eer- ste is de omgeving heel anders. Degene die destijds verantwoordelijk was voor de aanleg van de twee oude waterlei- dingen vertelde dat ze destijds zijn be- gonnen zonder vooraf enige vergun- ning aan te vragen. Dat werd allemaal daarna wel geregeld, zei hij. Tja, dat is nu wel even anders, nu is dat heel veel werk. Het tweede verschil is dat wij nu de beschikking hebben over zeer ge- avanceerde navigatietechnieken van boorkoppen. Die had je in die tijd niet. Maar met wat er toen beschikbaar was aan techniek was de aanleg van de twee oude waterleidingen een heel knap staaltje werk, kan ik je verzekeren.”


Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48