This page contains a Flash digital edition of a book.
nu Floodex Europe, maar we zijn ook aan het kijken of Floodex op de andere Aqua- tech locaties, namelijk Mexico en China, ook interessant is. In de UK is Floodex nu twee keer georganiseerd, met succes.” De vraag rijst waarom de content van Floodex niet simpelweg in de Aquatech beurs zou kunnen worden opgenomen. Beide events gaan immers over water? “In het verleden hebben we pogingen ge- daan om de specifieke Floodex content binnen Aquatech onder de aandacht te brengen,” vertelt Leenhouts, “maar we merkten dat, onder andere door de ro- yale omvang van Aquatech, deze con- tent toch wat ondergesneeuwd raakte. En ondanks dat de beide events raak- vlakken en overlap hebben, is er toch ook een echt onderscheid. We zien dat er op Floodex een andere doelgroep komt dan op Aquatech. Denk bijvoorbeeld aan de baggersector. Die hebben in principe weinig te maken met de drinkwater en af- valwaterzuivering, maar zouden zonder Floodex dan toch buiten de boot vallen. Andere voorbeelden zijn partijen die zich


bezighouden met risk assessment, of partijen die simulaties maken voor over- stromingssituaties.”


Innovatie Innovatie is al sinds de eerste Aquatech in 1964 een belangrijke internationale trekker en één van de redenen waarom vanuit meer dan 140 landen bezoekers invliegen. “Aquatech ademt innovatie’, meent Leenhouts. “Exposanten van over de hele wereld zijn druk bezig om hun meest recente innovaties te presenteren of te lanceren in Amsterdam, en popelen om dit internationale podium te gebrui- ken om hun product in de spotlights te zetten. De winnaar van de Aquatech In- novation Award wordt maandagavond bekendgemaakt; de dag voor de start van het evenement. Winnaars en geno- mineerden zijn te zien in het Innovation- LAB en innovaties gericht op Circulaire Economie worden gepresenteerd in het Bluetech Research Innovation Pavilion. De nieuwe Innovation Avenue is ook een trekpleister voor degenen die op zoek


zijn naar nieuwe producten en oplossin- gen. Om nog verder de toekomst in te kij- ken is er in het InnovationLAB ook ruim- te voor prototypes en nog niet vermarkte concepten, vaak nog in ontwikkelfase op technolabs van universiteiten.”


Trending topics


De watersector is onderhevig aan grote veranderingen. Naast innovatie worden op Aquatech 2017 alle trending topics en hun connectie met water besproken. Onderwerpen als circulaire economie, klimaatverandering, verontreinigingsbe- heersing, veerkrachtige steden, hightech, energie, IT- & cybersecurity en bedrijfs- strategie maken deel uit van AquaStage, het InnovationLAB en de vakbeurs in het algemeen.


Meer informatie:


www.floodexeurope.com www.aquatechtrade.com


Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48