This page contains a Flash digital edition of a book.
Een nieuw fundament


Het potentieel van constructieve stabilisatie


Minder kosten, minder overlast, minder vervuiling en een snellere ver- werking. En toch is constructieve stabilisatie als toepassing bij bijvoor- beeld dijkversterking nog geen gemeengoed. Onterecht, vinden aanne- mers F.L. Liebregts en Terrastab, die verschillende succesvolle projecten met het systeem realiseerden. Het proefstadium is volgens hen voorbij. Tekst: Rick Akkermans


32 Nr.6 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48