This page contains a Flash digital edition of a book.
Rijkswaterstaat verhoogt digitale


dijken tegen cyberaanvallen


De dreiging van hackers en computervirussen neemt steeds ver- der toe. Als beheerder van vitale infrastructuur is het van essen- tieel belang dat Rijkswaterstaat zowel de digitale dijken als de digitale dijkbewaking goed op orde heeft. “We hebben dit goed geregeld, maar we moeten altijd wel alert blijven”, zegt Sandor de Coninck, Chief Technology Officer en Chief Information Secu- rity Officer. “Honderd procent veiligheid bestaat niet, want we zien dagelijks nieuwe bedreigingen ontstaan.” Tekst:Richard Mooyman


H


et was ook voor De Coninck even schrikken toen een com- putervirus een containertermi-


nal in de Rotterdamse haven eind juni lam legde. “Bij Rijkswaterstaat hebben we eerder al tal van voorzorgsmaatrege- len genomen om te voorkomen dat onze organisatie zoiets kan overkomen. Zo heeft Rijkswaterstaat een eigen netwerk.”


Helemaal als een verrassing kwam de aanval voor De Coninck niet, en ook de gevolgen verbazen hem allerminst. Want dit is wat er kan gebeuren in het digita- le tijdperk waarin we ons bevinden. Met een cybersecurity-aanpak streeft Rijks- waterstaat naar het voorkomen van scha- de door misbruik, verstoring of uitval van ICT en -indien er toch schade ontstaat- het herstellen ervan.


36 Nr.6 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48