This page contains a Flash digital edition of a book.
Wie is Joke Cuperus?


Joke Cuperus studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen. Na het behalen van haar titel in 1979 ging zij aan de slag als beleids- medewerker milieuzaken bij de Provincie Groningen en vervolgens als docent recht en maatschappijleer bij de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1989 vervulde zij bij de Rijksuniversiteit Groningen diverse functies, zoals studentendecaan, hoofd centrale studenten- administratie en directeur Arbo- en Milieudienst. Daarna werkte ze van 2003 tot 2009 als directeur Stadsbeheer bij de gemeente Groningen. Van augustus 2009 tot november 2015 heeft Joke Cuperus gewerkt als Hoofdingenieur-directeur Oost-Nederland en HID programma Ruimte voor de Rivier bij Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds 1 november 2015 is Joke Cuperus algemeen directeur van het Noord-Hollandse drinkwater- bedrijf PWN. Haar nevenfuncties zijn lid van de Raad van Toezicht Stichting RAVON en lid van de Raad van Toezicht ROC Rijn IJssel.


bedrijfsmiddelen, wat weer belangrijk is voor een goede leveringszekerheid van ons drinkwater. We weten bijvoorbeeld precies wánneer we wát, wáár moeten vervangen. Hierdoor is er een optimale balans tussen de bedrijfsprestaties van assets en de kosten en risico’s daarvan.


Welke innovatieve technieken passen jullie nog meer toe? De nieuwe drinkwaterleiding naar Texel is door middel van een horizontaal ge- stuurde boring aangelegd. Nooit eerder werd op deze diepte en over deze af- stand een waterleiding aangelegd. Ook op het vasteland maken we gebruik van betrekkelijk nieuwe sleufl oze technieken zoals pipe cracking, waarbij de oude lei- ding ondergronds wordt vervangen door een nieuwe leiding, dus zonder te gra- ven. Deze techniek geeft minder over- last voor de omgeving, bespaart tijd en


8 Nr.6 - 2017 OTAR


daarmee ook kosten. Verder is PWNT voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe zuiveringstechnieken, bij- voorbeeld met toepassingen van kera- mische membranen.


Wat is het voordeel van keramische membranen?


Met keramische membranen kunnen we alle deeltjes groter dan 1/10.000ste millimeter uit het water fi lteren. Kerami- sche membranen gaan heel lang mee, zo meer dan 20 jaar. Het zijn grote, van keramiek gemaakte buizen, met hele kleine poriën. Het voordeel van deze keramische membranen is dat ze van een duurzaam materiaal zijn en dat ze op een aantoonbaar duurzame en effec- tieve manier het water zuiveren. Er zijn minder zuiveringstappen nodig, doordat deze membranen al veel stoffen uit het water halen.


Zijn jullie hierin vooruitstrevend? Dat zijn we zeker. Deze keramische membranen komen uit Japan en zijn van onze partner METAWATER. Ons dochterbedrijf PWNT gaat nog een stapje verder en past deze membranen toe in de CeraMac® technologie, een fi ltratieproces gebaseerd op deze kera- mische membranen. Door het combine- ren van 90 keramische membraanele- menten in één vat wordt de toepassing van keramische membranen een zeer economische, duurzame en compacte oplossing. En dat is uniek. Onder meer het drinkwaterbedrijf van Singapore, dat nu wordt gebouwd, gaat onze techniek toepassen. De uitdaging voor ons is dat we de techniek zo maken dat we nog sneller het water kunnen zuiveren, met een hogere en krachtige productiviteit, minder energieverbruik en een lagere milieu-impact. Dus zowel duurzamer als


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48