This page contains a Flash digital edition of a book.
Prijsvraag veilige randen ZOAB


Ruim een derde van alle ongevallen op rijkswegen heeft te maken met de berm. Wanneer een auto om een of andere reden van de weg raakt, kan de abrupte overgang tussen weg en berm het lastig maken om goed terug te sturen. Rijks- waterstaat schreef dit voorjaar een prijsvraag uit om verbeteringen in de ran- den van ZOAB te maken. Uit tien inzendingen koos de jury vier winnende ont- werpen van BAM, Heijmans, KWS Infra en de Nederlandse Frees Maatschappij/ Esha Infra Solutions. Zij mogen hun ontwerp nu in de praktijk gaan testen.


“Er is door Rijkswaterstaat duidelijk voor gekozen om niet zelf een oplossing uit te werken, maar om de gezamenlijke kennis vanuit de markt hiervoor in te zetten. Wij waren erg verheugd over de grote diversiteit aan ingediende ideeën”, zo stelt Inge van Vilsteren, adviseur Wegenbouwmaterialen van Rijkswater- staat. (Red. In een latere OTAR-uitgave leest u meer over de specifi eke ontwerpen).


Belangrijk voor de jury was dat de ontwerpen voldeden aan: - veiligheid en voorkomen van schade aan voertuigen - goede afvoer van regenwater -


- geringe milieubelasting - herbruikbaarheid en - kosteneffectiviteit


Nu de winnende ontwerpen bekend zijn, is de volgende stap de aanleg en het testen in de praktijk. Rijkswaterstaat heeft een aantal opties waar proefvakken gerealiseerd kunnen wor- den. Na aanleg worden de ontwerpen getest en beoordeeld. De inzendingen die de test doorstaan, komen in aanmerking voor een plaats op de lijst van gevalideerde niet-standaard producten van Rijkswaterstaat.


praktische uitvoerbaarheid, zonder verstoring van andere werkzaamheden en ook toepasbaar als er weinig ruimte is


Rijkswaterstaat past in Nederland voor het hoofdwegennet standaard duurzaam-ZOAB (DZOAB), tweelaags-ZOAB (2L- ZOAB) of tweelaags-ZOAB fi jn (2L-ZOAB fi jn) toe. DZOAB is 50 mm dik, net genoeg om de verharding geleidelijk naar de berm af te laten lopen. Tweelaags-ZOAB is echter 20 mm ho- ger. Hierdoor is de overgang van de verharding naar de berm vaak veel steiler. Het is daardoor voor bestuurders moeilijker weer uit de berm op de weg te komen. Met de nieuwe oplos- singen wordt dit in de toekomst sterk verbeterd.


10 Nr.6 - 2017 OTAR


Vier


winnende ontwerpen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48