This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Afscheid Majorie Jans


Na ruim 5 jaar betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming en de opbouw van De Bouwcampus, heeft Majorie Jans per 15 sep- tember afscheid genomen als teamleider van De Bouwcampus. Majorie heeft een nieuwe uitdaging als directeur Facility Manage- ment bij de Nationale Politie gevonden.


Aanleg Nieuwe Sluis Terneuzen


De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie heeft de opdracht voor de aanleg van Nieuwe Sluis Terneu- zen gegund aan het consortium Sassevaart, dat be- staat uit BAM Infra bv, DEME Infra Marine Contractors B.V., Dredging International N.V., BAM Contractors nv en Algemene Aannemingen Van Laere N.V. Zij wonnen de aanbesteding op prijs en kwaliteit. Het consortium Sassevaart heeft een inschrijving gedaan voor het ont- werp en de bouw van de Nieuwe Sluis voor een bruto bedrag van ruim 750 miljoen euro. Het sluizencomplex bij Terneuzen is de toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartver- binding tussen Nederland, België en Frankrijk. Met het toevoegen van een nieuwe sluis aan het huidige slui- zencomplex ontstaat een betere toegang en een vlot- tere doorstroming. Naar verwachting kan in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis varen. www.nieuwesluisterneuzen.eu


12 december: Asfaltdag 2017


Tijdens dit jaarlijks ontmoetingsevene- ment voor opdrachtgevers en wegbe- heerders, adviesbureaus, aannemers en leveranciers wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen van mobiliteit, verhardingen en natuurlijk asfalt. De onderwerpen van de presentaties zijn afgeleid uit de programma’s van de Permanente Commissies Duurzaam- heid en Techniek van de VBW.


In de diverse lezingen en discussies wordt aandacht gegeven aan zowel de kansen voor ondernemers als de verantwoordelijkheid van de opdracht- gever die geen kansen moet laten lig- gen. Contractontwikkeling als functi- oneel specifi ceren en gunningscriteria worden vanuit de diverse invalshoeken belicht, net als de toekomst van ons wegennet. Uiteraard komt een thema


als duurzaamheid uitgebreid aan bod. Naast sprekers zullen er ook zo’n 50 stands zijn waarin vooraanstaande spelers in de asfaltbranche hun laatste ontwikkelingen zullen tonen. www.asfaltdag.nl


12 decem Flint Amer


Nr.6 - 2017 OTAR Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48