This page contains a Flash digital edition of a book.
Werken aan een


beschikbare en veilige infrastructuur met Asset management


Celeste de Jong (25) is sinds 2016 Maintenance manager bij Croonwolter&dros, waarbij haar focus ligt op Asset management. Ze heeft een duidelijke visie als het gaat om Asset manage- ment binnen de Infra-branche: Als system in- tegrator zorgen we niet alleen voor het func- tioneren van de installaties bij oplevering; wij zorgen ervoor dat onze assets over de gehele le- vensduur bijdragen aan een beschikbare, duur- zame en veilige infrastructuur.


Altijd één stap vooruit: Asset management Asset management is geborgd binnen onze organisatie, onze processen en onze projecten. Dit is iets wat ik zeer belangrijk vind. Door het toepassen van Asset management over de ge- hele lifecycle van tender tot en met sloop, borg je dat er ge- standaardiseerd gewerkt wordt. Je voegt pas echt waarde toe aan assets door de optimale balans tussen kosten, risico’s en prestaties te vinden én vervolgens ook te behalen. Binnen Croonwolter&dros doen wij dit bijvoorbeeld door het uitvoe- ren van RAMS en Life Cycle Cost (LCC) analyses, het opstel- len van risicogestuurde onderhoudsconcepten en het uitvoe- ren van analyses.


Door de integrale DBFM-contracten met lange looptijden speelt de aantoonbaarheid van de te leveren prestaties een belangrijke rol. Daardoor is steeds meer inzicht nodig in het gedrag van de installaties om de risico’s te beheersen en de kosten te minimaliseren. Om dit inzicht te realiseren is het be- langrijk om data te verzamelen. Op basis van deze inzichten doen we betrouwbare uitspraken over de te leveren prestaties en voorspellen we het toekomstige gedrag van de installaties. Met behulp van big data is predictive maintenance ons doel, zodat we precies op het juiste moment onderhoud uitvoeren.


Over Celeste de Jong Na het succesvol afronden van haar studie technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht in 2012 is Celeste via een traineeship bij Croonwolter&dros binnengekomen. Inmiddels is zij het jongste Management-teamlid binnen de divisie Infra en is zij dit jaar gestart aan haar Master ‘Operations and Supply Chain Management’ aan de TIAS School for Business and Society.


Ik krijg vaak terug van klanten en relaties dat zij dat erg pret- tig vinden.


Tijdens de maintenance fase worden kengetallen opgebouwd, door het werken conform standaard procedures. De uitkomsten van het preventief en correctief onderhoud worden gebruikt voor het verbeteren van onze organisatie, projecten en proces- sen. Op die manier zijn wij continu aan het verbeteren. Continu blijven verbeteren is ook een van mijn drijfveren als het op mijzelf aankomt. Daarom ben ik bijvoorbeeld dit jaar begon- nen aan mijn Master ‘Operations and Supply Chain Manage- ment’. Als het op Asset Management aankomt, is en blijft er gelukkig nog genoeg te ontwikkelen en verbeteren, een mooi terugkerend onderwerp binnen ons vak en onze branche.


40 Nr.6 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48