This page contains a Flash digital edition of a book.
redactioneel COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 6-2017, jaargang 98 Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep


Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht,


Henk van der Brugge,


tel. 0184-481041, info@acquimedia.nl Hoofdredactie


Jos van Maarschalkerweerd Eindredactie


Dietske van der Brugge Redactie


Edith Andriesse, Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd.


Advies en begeleiding


leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws,


evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere


mediavormen (bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.otar.nl Op de Voorgrond!


de voorgrond te treden als hoofdredacteur. Als je dan beseft dat je de 10 jarige erfenis van Astrid Melger mag gaan overnemen, dan voelt dat als een grote en bijzondere verantwoordelijkheid. Ik heb de uitnodiging geaccepteerd, omdat OTAR mij zeer dicht aan het hart ligt en ik vanuit deze rol nog meer voor OTAR kan gaan betekenen. Ik wil Astrid dan ook graag bedanken voor de meer dan plezierige samenwerking, de uitstekende wijze waarop zij het blad OTAR als prominent GWW-magazine heeft vertegenwoordigd en wens haar veel succes met haar nieuwe bezigheden.


N


Ik kan me indenken dat velen mij niet kennen en dat een korte introductie op zijn plaats is. Ik kom uit het beheer en onderhoud, tegenwoordig assetmanagement geheten, en ben vanaf 1985 lid van de Vereniging van Infrabeheerders (vh. de Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren Rijkswaterstaat). Onder licentie van de VIB wordt het blad OTAR uitgegeven. Vanaf 2008 ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur.


Bladmanagement


T 0184-481042 Info@otar.nl


Traffi c AcquiMedia


Fabiënne Leenart T 0184-481044


fabienne@acquimedia.nl


Jos van Maarschalkerweerd Hoofdredacteur OTAR jos.van.maarschalkerweerd@otar.nl


AcquiMedia is uitgever van: Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 3


en advertentieverkoop AcquiMedia Wim Boer


De toekomst van OTAR ziet er naar mijn verwachting heel goed uit. Het vakgebied assetmanagement zal een grote verandering onder gaan, omdat aan de assets door de ontwikkeling van smart mobility andere eisen gesteld gaan worden. OTAR heeft daar recent reeds een interessante artikelenserie aan gewijd en zal deze ontwikkeling op de voet blijven volgen. De techniek en daarmee de marktpartijen zijn in deze ontwikkeling leidend en ik hoop en verwacht dat OTAR in samenwerking met de marktpartijen de ontwikkelingen zichtbaar kan maken in het belang van alle infrabeheerders in Nederland.


a vele jaren op de achtergrond een bijdrage te hebben geleverd aan OTAR als lid van de Redactie Advies Commissie (RAC) wordt je onverwachts gevraagd om op


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48