This page contains a Flash digital edition of a book.
Aquatech en Floodex: zelfde tijd en plaats, andere content


Van 31 oktober tot en met 3 november staat de RAI in het teken van water. Zowel Aquatech Amsterdam als het Floodex Europe Launch Event strijken neer in Amsterdam. Voor wie is deze beurs interessant en wat is er zoal te zien en te horen? Exhibition Mana- ger Marieke Leenhouts legt het voor OTAR nog even haarfijn uit. Tekst: Joeri van der Kloet


L


aten we eerst even het kader schetsen, want Aquatech als Floodex zijn geen events die uitsluitend op zichzelf staan. “Gelijk- tijdig met Aquatech vindt de Amster- dam International Water Week (AIWW) plaats”, licht Leenhouts toe. “Geduren- de die week vinden er allerlei evene- menten plaats. Als je kijkt naar aantallen is Aquatech van al die evenementen de grootste. We verwachten tussen de 850 en 900 bedrijven uit binnen- en buiten- land. Hiermee trekken we naar alle ver-


wachting zo’n 21.000 bezoekers, ook uit binnen- en buitenland.”


Excursies


Tijdens de AIWW gebeurt er veel in korte tijd. Leenhouts: ”Op dinsdag en woens- dag is het AIWW congres. Voor mensen die graag toepassingen in de praktijk willen zien, organiseren we in diezelfde week diverse excursies en bedrijfsbezoe- ken naar interessante locaties. Zo gaan we op reis naar Friesland, waar we de watercampus in Leeuwarden en ande-


re relevante plekken bezoeken. Ook de moeite waard is een excursie naar de Heineken brouwerij, vooral voor men- sen die werkzaam zijn in de procesindus- trie. Verder gaan we kijken bij het ‘Ruimte voor de Rivier programma’ en de Maas- landkering. Dichterbij huis organiseren we een excursie naar de afvalwaterzui- vering en het energiebedrijf hier in Am- sterdam, die op een vrij unieke manier samenwerken. De excursies worden op maandag, donderdag en vrijdag aange- boden.”


Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48