This page contains a Flash digital edition of a book.
1e helft van 2018 plaatsvindt. De uitvoe- ringsduur zal ongeveer 4 maanden zijn.”


Realisatie van het boorgat De realisatie start met het maken van een pilotboring. Daarmee wordt een boorbuis met een diameter van circa. 150 mm vol- gens de maatvoering van het boorplan onder de weg door geboord. De juiste positie van de boring wordt tijdens en na de boring gecontroleerd met meet- apparatuur. De boor heeft een diamant- kop, om door onregelmatigheden in de ondergrond heen te kunnen boren. Door de zender in de boorkop kan men de bo- ring volgen en vaststellen of de boring voldoet aan de vergunningseisen. Daar- na komt het groene licht om het boorgat te gaan ruimen. Met een soort schoepen- rad wordt de boorgang geruimd, waar- bij tegelijkertijd een bentonietmengsel wordt ingebracht om te voorkomen dat het boorgat instort. Dat bentonietmeng- sel mengt zich met het zand, dat uit het boorgat komt en wordt opgevangen.


Het bentoniet wordt gescheiden van het zand en weer hergebruikt. Het ruimen ge- beurt in 2 à 3 keer, waarbij het boorgat uiteindelijk ongeveer 1,5 keer de diame- ter krijgt van de leiding die er uiteindelijk doorheen moet. In dit geval zal de diame- ter van het boorgat dus ongeveer 1 meter bedragen en zal geheel gevuld zijn met bentoniet. Het boorgat is nu gereed om de leiding erdoorheen te trekken.


Prepareren van de leiding De leiding bestaat uit buizen met een lengte van 16 meter, die aan de buitenzij- de zijn voorzien van een beschermings- coating en aan de binnenzijde van een cementbekleding. Aan de uiteinden is de cementbekleding over een paar cen- timeter verwijderd, waarna de buizen aan elkaar worden gelast en er een streng wordt gevormd van ongeveer 500 m. lengte. De lasslakken moeten aan de bin- nenzijde van de buis worden verwijderd en de cementbekleding moet worden aangesmeerd. Aan de buitenzijde wordt


de coating hersteld en de verbindingen afgedekt met een glasvezelbandage. Tijssens: “Er worden hoge eisen gesteld aan de V&G-plannen van de opdrachtne- mer, omdat het werken in de buis niet on- gevaarlijk is en aan arbowetgeving moet voldoen. Met een zuurstofblower worden lasdampen verwijderd en het zuurstof- gehalte wordt gemeten voordat de me- dewerker in de buis het werk gaat doen. Voordat de leiding erdoorheen wordt ge- trokken wordt de leiding, als hij klaar ligt op het land, getest met röntgenfoto’s van de lasverbindingen en daarna gevuld en afgeperst met water. Het water in de lei- ding heeft tijdens de test 1,5 maal de toekomstige bedrijfsdruk. Dat blijft er 24 uur opstaan om vast te stellen of de lei- ding dicht en stabiel is. Daarmee wordt aangetoond aan de vergunningverlener dat aan de eisen is voldaan en volgt toe- stemming van de vergunningverlener om de leiding erdoorheen te trekken.


24 Nr.6 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48