This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Onderhoud Zuid-Nederlandse objecten


Sherpa Asset Management gaat voor Rijkwaterstaat in Zuid-Nederland (West-Nederland-Zuid, districten Noord en Zuid) beweegbare objecten onder- houden en renoveren. In Sherpa hebben Technisch dienst- verlener Croonwolter&dros, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis en constructiebedrijf Hollandia Services hun krachten gebundeld. Van de acht bruggen en vier sluizen zijn de meest


bekende objecten de Van Brienen- oordbrug, de Spijkenisserbrug en de Merwedebrug. Met deze opdracht is een contractwaarde van 7,5 miljoen euro gemoeid. Het contract voorziet in de zorg voor het blijvend doen functio- neren van de bruggen en sluizen, door effi ciënt onderhoud, datamanagement, ontwikkeling van software en hardware, en kennisbeheer.


Traceren kunststof leidingen Intelligent


verkeersdetectiesysteem: Traffi cSense


Automatiserings- én ingenieursbureau Soltegro heeft een intelligent detectiesysteem ontwikkeld: Traffi cSense. Het systeem herkent transporten met gevaarlijke goederen, identifi ceert de klas- sen en legt zijn positie vast en volgt elke bewe- ging. Traffi cSense kan meer dan alleen verkeers- detectie. Met een paar aanpassingen is het een volwaardig verkeersmanagementsysteem dat (tra- ject-) snelheidscontrole, automatische tolheffi ng en dynamisch verkeersmanagement ondersteunt. www.soltegro.nl


Inspectation, een werkmaatschappij van VolkerWessels, heeft onlangs een nieuwe meetmethode toegepast om kunststof leidingen te traceren, in te meten en functioneel in kaart te brengen. De methode biedt een oplossing voor de detectie van problemen en het onderhoud van leidingen waarvan geen informatie over de exacte ligging (meer) voor- handen is. Het systeem werkt met een zender, een gelei- dende invoerpees van glasvezel, met daaraan een sonde die een toonfrequent signaal afgeeft. De invoerpees wordt door de kunststof leiding geleid. Vervolgens kan de ontvanger, het traceerapparaat, de frequentie detecteren. Hiermee kan het defect gelokaliseerd worden en wordt het leidingtracé tegelij- kertijd ingemeten. Dit alles zonder dat de projectlocatie open gegraven hoeft te worden. Door kunststof leidingen op deze manier te onderzoeken ontstaat er tijd- én kostenbesparing. Daarnaast zorgt een opgespoorde specifi eke foutlocatie voor een gericht herstelplan. www.inspectation.nl


Duurzame lasnaden gevalideerd


Rijkswaterstaat schreef in 2013 een prijs- vraag uit om marktpartijen te stimuleren met ideeën te komen voor het realiseren van stroeve, niet glimmende en duurza- me lassen in asfalt. Boskalis Nederland en Latexfalt ontwikkelden gezamenlijk de Lassealer, een innovatieve oplossing voor veilige asfaltnaden. Rijkswaterstaat selecteerde de Lassealer samen met vier andere inzendingen voor praktijktests en


42 Nr.6 - 2017 OTAR


heeft het nieuwe product inmiddels geva- lideerd voor toepassing op het rijkswe- gennet. Ondanks de verstevigende en re- genererende behandeling, blijft het asfalt open, waardoor geluid en waterafvoer geen negatieve gevolgen ondervinden. De Lassealer heeft een plaats gekregen op de offi ciële lijst van niet-standaard producten.


www.latexfalt.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48