This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Maxime Verhagen


Geld genoeg! Maar ambitie? De economie bloeit volop, maar de overheidsinvesteringen blijven daarbij achter. Het is hoog tijd om die in lijn te brengen, door volop te investeren in een sterker en stabieler Nederland. Als we álle middelen - privaat én publiek kapitaal - effectief inzetten is er veel meer mogelijk dan de onder- handelaars in Den Haag nu denken.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Om groei -kwantitatief en kwalitatief- in de komende jaren mogelijk te maken, zou het nieuwe kabinet direct aan de slag moeten met onze we- gen, spoor, bruggen en andere infrastructuur, net als met duurzaamheid van woningen en kantoren, maar ook met de huizenmarkt. Wat er precies moet gebeuren staat in de Bouwagenda die dit voorjaar gepresenteerd is. Daarin staat ook hoe we die opgaven slimmer en effici- enter kunnen uitvoeren; eenvoudigweg dus ‘meer oplossing voor minder geld’. Het gaat wel om enorme investeringen voor vele jaren en die kun je niet alleen aan met Rijksbudget. Daarom zou het nieuwe kabinet heel handig de combinatie kunnen maken met privaat geld, zoals het pensi- oenkapitaal. Bij elkaar opgeteld is er geld genoeg!


Uit Nyfer-onderzoek bleek voor de zomer al dat grote nieuwe investerin- gen nodig zijn om Nederland te versterken. Tot 2040 zijn volgens de on- derzoekers tientallen miljarden nodig om onze maatschappelijke ambities te verwezenlijken en te voldoen aan internationale verplichtingen. Dat hoeft dus niet volledig uit de jaarlijkse Rijksbegroting te komen en dat is goed nieuws voor de formatie lijkt me! Al het vermogen in Neder- land is heel goed om te zetten in kwaliteit, maar alleen als het in bewe- ging wordt gebracht onder regie van een echte nationale investerings- instelling. Dat is de ontbrekende schakel tussen de Rijksbegroting en de wereld van investeerders. Met zo’n investeringsinstelling haal je ook makkelijker geld uit de Europese Junckerfondsen.


Wil je doorgroeien naar een beter Nederland, dan is er ambitie nodig. En ik zou geen beter moment weten om daar nu mee aan de slag te gaan!


Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48