This page contains a Flash digital edition of a book.
Een kunstwerk van beton is HANS RAMLER Bestuursvoorzitter Betonvereniging PRO Tekst: Edith Andriesse


Als ik de pet opzet van voorzitter van de Betonvereniging vind ik het na- tuurlijk fantastisch dat Rijkswater- staat kiest voor beton in plaats van staal voor vernieuwing van bruggen, maar als ik de pet opzet van een neu- trale persoon met een technische achtergrond, dan zeg ik eerlijkheids- halve: Mits goed geconserveerd moet het allebei kunnen.


“Er is met beide materialen veel kwali- teit mogelijk. Het probleem is – in zijn algemeenheid - dat het vakmanschap wat aan het verdwijnen is. Je hebt een enorme verschuiving van kennis gezien van Rijkswaterstaat naar de markt toe. Doordat de markt is veranderd van een RAB-markt (‘construct only’) naar een design- en constructmarkt, is de lead voor het ontwerpen in hoge mate bij de bouwbedrijven komen te liggen, en wor- den de ingenieursbureaus ingeschakeld door de bouwbedrijven. Dan is het maar net hoeveel geld en aandacht je ervoor hebt. Dat is een vrij nieuw spannings- veld.”


“Ik zag onlangs in Schotland de stalen spoorbrug over de Forth, een fantas- tisch ding. Maar ook betonnen bruggen kunnen fraai zijn. Zoals de Storebeltbrug in Denenmarken, waar ik zelf aan mee- gebouwd heb, dat is een mooi staaltje (!) van een betonnen brug.”


“We zien bij de Betonvereniging dat het aantal cursisten in onze opleidingen te- rugloopt. We zoeken daarom samen- werking - ook met Bouwen met Staal - om het niveau op peil te houden. Maar bij de technische vakken neemt de ken- nis af. Als je weinig kennis in huis hebt, terwijl de vraag momenteel wel weer enorm stijgt, dan kan ik me voorstellen dat Rijkswaterstaat voor zekerheid gaat, en kiest voor iets waarvan men weet wat het is. Maar ik ga niet zeggen dat een stalen brug niet kan.”


“Mijn kritiek is dat er een gebrek is aan erkenning. In de techniek hoeft niet, zo- als bij andere beroepsgroepen, aan ken- nisopbouw te worden gedaan. Daarom hebben de Betonvereniging en Bouwen met Staal samen een constructeurs-


34 Nr.6 - 2017 OTAR


register opgezet. Die registratie wordt echter niet voorgeschreven door de op- drachtgevers; niet door Rijkswaterstaat en niet door ProRail. Dat vind ik uiterst merkwaardig. Daarmee geef je eigenlijk aan dat jij het niet belangrijk vindt dat mensen met het juiste opleidingsniveau jouw kunstwerk maken.”


“De materiaalkeuze hoeft wat mij be- treft niet zo zwart-wit. Ik probeer graag wat nuance aan te brengen. Beton hoef je minder intensief te onderhou- den dan staal, maar ook een betonnen brug is niet onderhoudsvrij. Een beton- nen brug is wat zwaarder, met een sta- len brug kan je slankere, vaak mooiere vormen bewerkstelligen. Geluidsover- last kan bij stalen bruggen wel groter zijn dan bij betonnen. Maar ook dat kan je met de juiste maatregelen oplossen, door allerlei isolatiematerialen aan te brengen of geluidsdempers toe te pas- sen. Beide materialen vragen hun eigen toepassing. En combinaties van mate- rialen kunnen ook zeer succesvol zijn. Denk maar eens aan de staalbetonbrug bij Oosterbeek!”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48