This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranenvoorstelling Nationale Taptoe


Op vrijdag 30 september vinden weer de speciale veteranen- ontvangst en veteranenvoorstelling van de Nationale Taptoe plaats in Rotterdam AHOY. Ook politieveteranen, verenigd in het Politie Veteranen Platform, en leden van de Bond van Nederlandse Militairen Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) worden uitgenodigd deze voorstelling bij te wonen. U bent met uw partner of begeleider vanaf 10.00 uur welkom in Rotterdam AHOY voor een Meet & Greet met uw vrienden en bekenden. U krijgt ook een Indisch buffet aangeboden. De voorstelling begint om 13.30 uur met een officieel woord van welkom door de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen. De veteranenontvangst wordt mogelijk gemaakt door het vfonds. (JR)


Op pagina 60 vindt u een bestelbon voor kaartjes voor de spe- ciale veteranenvoorstelling. Info: www.nationaletaptoe.nl.


Foto: Stichting Nationale Taptoe


VANAD Group eerste ‘Gouden Held’


Als blijk van waardering voor de uitzonderlijke inzet voor Neder- landse veteranen in 2015 is de VANAD Group in Capelle aan den IJssel door de Stichting Onbekende Helden benoemd tot ‘Gouden Held’. Mede-initiatiefnemer Jasper Schoenmakers van de stichting overhandigde de bijbehorend pla- quette eind juni aan directievoor- zitter en VANAD Group-oprichter Ad Nederlof. De laatste week van juni was in het bedrijf uitgeroe- pen tot Bedrijfsveteranenweek. Zo was er een speciale lunch voor de bij VANAD werkzame veteranen, militairen van 42 Pantserinfante- riebataljon en vertegenwoordigers van verschillende veteraneniniti- atieven en politici. Verder werden de eerste exemplaren uitgereikt van het boek met de verhalen van de bij VANAD werkzame veteranen. Ieder jaar zal het boek worden aangevuld met verhalen van nieuwe vetera- nen. Een eerste exemplaar was er voor de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht en tevens Inspecteur der Veteranen Bart Hoitink, PvdA- Tweede Kamerlid Angelien Eijsink, Jasper Schoenmakers en wethouder Josien van Cappelle van Capelle aan den IJssel. (MW)


Sportieve droom Afghanistanveteraan


Afghanistanveteraan Dennis van der Stroom (28) wil op 20 augustus als enige Nederlander deelnemen aan de Ultra Great Britain. De fysieke uitda- ging, 320 kilometer dwars door Groot- Brittannië rennen binnen 100 uur, durft hij als fervent ultra- en marathonloper wel aan, maar de kosten houden hem tot nu toe tegen. Van der Stroom, die aan PTSS leidt, probeert door fysieke inspanning zijn psychische problemen de baas te worden. Om deel te kunnen


nemen aan de Ultra Great Britain is hij een crowdfundingactie begonnen. Als hij genoeg geld ophaalt, wil hij een deel van de opbrengst onder meer doneren aan Hulphond Nederland. (JR)


Info: http://www.dreamordonate.nl/5484-great-britain-ultra-deelname.


Veteraan opent zorgboerderij voor veteranen


Bosniëveteraan Boudewijn Kok heeft op 24 juni in het Overijsselse IJhorst een zorgboerderij geopend voor oud-mili- tairen die in psychische nood verkeren na hun uitzending. Kok, als militair actief bij Dutchbat 3, richtte samen met niet-veteranen Aly en Albert Postma de Reestdal-idylle op. Het echtpaar Postma kocht de boerderij in IJhorst met het doel er een zorgboerderij te beginnen. Ze kwamen in contact met Kok toen hij zich meldde als huurder voor de


tweede woning op het terrein. Daarop besloot het drietal de krachten te bun- delen en samen verder te gaan. In eerste instantie is de opvang en dagbesteding beperkt tot zes cliënten, met op termijn een groei naar maximaal twaalf. De zorg moet vooralsnog worden betaald uit de persoonlijk gebonden budget- ten (pgb’s) van de cliënten. Kok meent echter dat ook Defensie een substantiële bijdrage zou moeten leveren. (MW)


juli-augustus 2016 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65