This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek Bijdrages: Anne Salomons en Jeoffrey van Woensel


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


De Georgische muiterij


Al jarenlang verzorgen medewerkers van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) militair-historisch onderwijs te velde. Tijdens zogeheten battlefield tours leiden zij Defensiemedewerkers naar belangrijke militair- historische locaties waar ze het verloop van de gevechten bespreken. Al jarenlang leefde het idee om deze kennis in een reeks militair-historische gidsen te gieten. Onlangs verscheen daarvan het eerste resultaat: De Georgische muiterij op Texel, april-mei 1945. In de nacht van 5 op 6 april 1945 sloeg op Texel het Geor- gisches Infanterie-Bataillon 822 van de Wehrmacht aan het muiten. De muiters


waren eerder in de oorlog als soldaten van Stalins Rode Leger krijgsgevangen gemaakt en daarna in Duitse krijgsdienst getreden. Met het einde van de oorlog in zicht was een opstand hun laatste kans op rehabilitatie. Tijdens de gevechten die uit- braken, kwamen vele Georgi- ers, Duitsers en ook Texelse burgers om het leven. Terwijl voor de rest van Nederland de strijd eindigde op 5 mei, duurde de oorlog op Texel voort tot 20 mei. Toen kwa- men Canadese militairen op het eiland aan om ‘Europa’s laatste slagveld’ te bevrijden. Na een inleidend deel behandelen de twee NIMH- medewerkers (een geboren Texelaar en een ‘overkanter’) aan de hand van achttien locaties het verloop van de muiterij. Elke locatie is terug te vinden aan de hand van


Anatomie van een soldaat


Wat een debuut, en wat een boek. Met Anatomie van een soldaat heeft de Britse Afghanistanvete- raan Harry Parker een uitzonderlijke prestatie geleverd: hij schreef een instant klassieker. Deze roman, die gebaseerd is op de schokkende ervaringen van de auteur zelf, geeft een indrukwekkend relaas over het leven van kapitein Tom Barnes in Afghanistan en zijn leven daarna. Barnes raakt ernstig gewond door een bermbom, verliest beide benen en weet nog maar net te overleven. Een zware revalidatieperiode volgt. Het uitzonderlijke aan dit boek is dat alles wordt ver- teld vanuit het standpunt van de voorwerpen die hem en anderen omringen:


28 juli-augustus 2016


zijn laarzen, zijn helm, een dollarbiljet, een bierglas, maar ook de fiets van een Afghaanse jongen, de zak kunstmest die later door een aanslagpleger in een bom verwerkt wordt. Het gevaar dat dit consequent doorgevoerde perspectief een kunstje wordt en de lezer gaat vervelen, heeft Parker op grandioze wijze weten te vermijden door zijn uitzonderlijke schrijftalent. Tevens toont hij de lezer de verschillende kanten van het conflict, waardoor ook burgers in het geweld worden meegesleurd. Zoals twee Afghaanse jongens, jeugdvrienden die uit elkaar groeien wanneer de solda- ten ten tonele verschijnen. De een ziet zich gedwongen zich aan te sluiten bij de


taliban en leert bommen plaatsen en tot ontploffing brengen. Ook de bom die het leven van Barnes ver- andert. De andere jongen gelooft nog voorzichtig dat de komst van de soldaten hun leven zal verbeteren. Anatomie van een soldaat is een heftig verhaal waarin heldenmoed en diepgaand begrip voor de ander hand in hand gaan. (AS)


Anatomie van een soldaat – Harry Parker 352 pagina’s € 19,99 (e-book € 9,99) Uitgever Hollands Diep, Amsterdam (tel: 020-4624300) www.hollandsdiep.nl ISBN 9789048828500


decimale coördinaten en een terreinbeschrijving. De lezer kan ook de afgebeelde QR-code op de smartphone scannen, waarna de exacte locatie wordt getoond in Google Maps. Vervolgens beschrijven de auteurs aan de hand van getuigenissen en historisch beeldmateriaal de gebeurtenissen die op de plek hebben plaatsgevonden. Dit wordt ondersteund met eigentijdse fotografie, lucht- foto’s met ingetekende troe- penbewegingen en tactische kaarten.


De opzet van het boek is uitstekend geslaagd. De gids is door zijn uitvoerigheid niet alleen te gebruiken als slagveldgids, maar ook om het verloop van de muiterij vanuit huis te volgen. Hope- lijk verschijnen er snel meer delen in deze nieuwe NIMH- reeks. (JvW)


De Georgische muiterij op Texel, april-mei 1945. Een militair-historische gids – Serge Blom en Rolf de Winter 256 pagina’s, geïllustreerd € 24,95 Uitgeverij Van Wijnen, Franeker (tel: 0517-394588) www.uitgeverijvanwijnen.nl ISBN 9789051945416


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65