This page contains a Flash digital edition of a book.
verloopt vlekkeloos


Premier Rutte spreekt onder meer de koning toe in de Ridderzaal. Foto: Jan Peter Mulder


betoon in zilver. De laatste is na de Militaire Willems-Orde de oudste nog bestaande Nederlandse dapper- heidsonderscheiding. Premier Rutte reikte hem uit aan majoor Schouten, die te hulp schoot bij het fatale heli- kopterongeluk in Mali waarbij twee militairen om het leven kwamen. In de begeleidende speech brak ook minster van Defensie Hennis een lans voor de veteranen van Dutchbat 3. “Terwijl andere landen weiger- den, besloot Nederland te gaan. En Dutchbat ging, zonder adequaat te zijn voorbereid op specifieke omstandigheden, met onvoldoende middelen en capaciteiten, een zwakke informatiepositie, om vrede te handhaven waar geen vrede was. Een opdracht die – reeds op voor- hand – onuitvoerbaar was.” Hoewel deze woorden van de minister ter plekke konden rekenen op een dave- rend applaus en veel weerklank bij veteranen, hebben ze inmiddels wel tot de eerste claims geleid. Twaalf Dutchbatveteranen hebben op grond van deze verklaring een advocaat in de arm genomen om schadevergoe- ding te eisen van het ministerie van Defensie.


Veteranendefilé Het traditionele Veteranendefilé door de Haagse binnenstad was, ondanks dat de rangen van de oudste veteranen steeds verder uit- dunnen, goed gevuld en kon weer rekenen op veel applaus van het massaal toegestroomde publiek. Dat gold vooral voor de vooroplopende delegatie van Dutchbat 3 en een opvallende groep gewonde vetera- nen die mee hadden gedaan aan de Invictus Games (zie ook pag. 18 en 19). Nieuw was het detachement van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie. In totaal liepen zo’n 4200 deelnemers mee, bestaande uit veteranen, actief dienende militairen en leden van muziekkorpsen. Dit jaar geen oneffenheden tijdens het defilé; de motorrijders reden net als vorig jaar niet in clubcolours, maar in het uniform van hun krijgs- machtdeel. De Papoeavlag, de Mor- genster, dook alleen nog maar op bij de toegangspoort tot het terrein op het Malieveld. Daar was het een drukte van belang bij de meest uit- eenlopende organisaties en activitei- ten voor veteranen. Van de Vetera- nenshop tot vacatures voor vetera-


nen bij de stichting Onbekende Hel- den. En van de stichting Veteranen- kunst tot de firma Specsavers met speciale kortingen voor veteranen. Vooral de muzikale bijdrage van het meidentrio O’G3NE kon rekenen op veel belangstelling. Dat gold wat minder voor de nieuwe tent met diverse uiteenlopende muzikale genres, van hardrock tot het Hol- landse lied. Op tv werd de Vetera- nendag redelijk goed bekeken; de middag- en avonduitzendingen ble- ken goed voor ruim een half miljoen kijkers.


Ook het thuisfront was aanwezig op het Malieveld. Foto: Claudia Heinermann


juli-augustus 2016


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65