This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Melanie Dirksen, Jacco Duel, Kiki Janssen en Hein Scheffer


Prachtige en respectvolle dag


Als eerbetoon aan prins Bernhard, die enorm veel voor ons veteranen heeft gedaan en nog veel betekent, is toentertijd door het kabinet besloten om de Nederlandse Veteranendag jaar- lijks op de verjaardag van de prins te organiseren. Omdat de zaterdag veel gelegenheid biedt voor deelname wordt sinds 2009 de Nederlandse Veteranen- dag georganiseerd op de zaterdag het dichtst in de buurt van zijn geboortedag 29 juni. Dit jaar was dat zaterdag 25 juni. En wat een mooie Veteranendag is het geworden: een indrukwekkende bijeenkomst in de Ridderzaal gevolgd door een grote medaille-uitreiking op het Binnenhof, een prachtig defilé met veel toeschouwers en een mooi samen- zijn op het Malieveld. Zoals generaal b.d. De Kruif in zijn commentaar voor de televisie zei: een feest van erkenning en waardering! Dit jaar werd er speciaal stilgestaan bij de Invictus-atleten en de veteranen van Dutchbat 3. In zijn toespraak in de Ridderzaal ging de minister-president in op de gevoelens die bij de Dutchbatters leven. De minis- ter van Defensie ging in haar toespraak op het Binnenhof in op de onmogelijke situatie waarin de Dutchbatters destijds


waren geplaatst. Tijdens het defilé had het Dutchbat 3-detachement een pro- minente plaats voorin en werd met een staande ovatie ontvangen. Ik spreek de hoop uit dat daarmee een goed begin is gemaakt met de door hen gewenste excuses, rehabilitatie, waarheidsvin- ding en nazorg. Als paradecomman- dant kijk ik met veel trots terug op het defilé. Het aantal deelnemers van de eerste generatie veteranen wordt dui- delijk minder. Maar de deelname van de tweede en derde generatie veteranen groeit. Nieuwe detachementen, onder meer de onderzeedienst en veteranen in verschillende civiele beroepen, namen deel. Veteranendag 2016 gaat wat mij betreft de boeken in als een prachtige en respectvolle dag die recht doet aan de trotse veteraan. Namens alle vete- ranen bedank ik vanaf deze plaats alle mensen en organisaties die deze dag mogelijk hebben gemaakt. Tijdens een ontvangst op het Malie- veld na afloop heeft kapitein-ter-zee b.d. Frank Marcus afscheid genomen als directeur van het Veteraneninsti- tuut (Vi). Frank is zeven jaar directeur geweest en in de toespraken werd ingegaan op wat er in die tijd allemaal


is verbeterd voor de veteranen en de belangrijke rol die het Vi en Frank per- soonlijk daarbij hebben gespeeld. Zelf heb ik Frank leren kennen als iemand die zijn leven in dienst stelt van zijn medemens en dat doet hij op een prach- tige manier. Namens de veteranenge- meenschap wil ik Frank en zijn vrouw Ineke bedanken voor alles wat zij voor de veteranen hebben gedaan, het ga jullie goed! Met het vertrek van Frank is kolonel Ludy de Vos aangetreden als nieuwe directeur van het Vi. In de vorige Checkpoint heeft Ludy zich uitgebreid aan u voorgesteld. Ludy’s hart ligt bij de veteranen en ik kijk uit naar een fijne samenwerking. Ik heb er alle vertrou- wen in dat het Vi onder zijn leiding de veteranen goed zal blijven bedienen en ondersteunen. De vakantieperiode breekt nu aan en ik wens u een hele fijne vakantie toe.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Veteranenlezing 'Terug van weggeweest'


 Het leven na een missie.  Je leven na Defensie.


 Omgaan met verandering.


Topsporter Margriet de Schutter spreekt tijdens deze dag over het leven na topsport. Zij is tevens schrijfster van Stoppen & Doorgaan, een openhartig boek over topsport en het leven erna. (KJ)


40


juli-augustus 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65