This page contains a Flash digital edition of a book.
Meetingpoint INTERNATIONALE ONTMOETING TWEEDE WERELDOORLOGVETERANEN Mission4peace


Twee maanden voor de geplande datum van de bij- eenkomst op 8 mei kwamen de initiatiefnemers pas met het idee op de proppen. Een mis- sion4peace, een ontmoeting van Tweede Wereldoorlogvetera- nen, vriend en voormalig vij- and, die op de dag van de capi- tulatie van Duitsland bij elkaar zouden komen in het Maritiem Museum in de Duitse stad Ham- burg om daar een gezamenlijke oproep tot vrede de wereld in te sturen.


Meidagenveteraan Pieter van der Burgh (tweede van rechts) tijdens de internationale ontmoeting in Hamburg.


Tekst en foto: Gielt Algra D


e initiatiefnemers bena- derden de ambassades van de verschillende landen die betrokken


waren bij de Tweede Wereldoorlog met het verzoek of zij namen en adressen hadden van veteranen die aan deze bijeenkomst wil- den en konden meedoen. Via de Nederlandse ambassade kwam dit verzoek ook bij het Veteranenin- stituut binnen. Tweede Wereld- oorlogveteraan Pieter van der Burgh, die in mei 1940 als ser- geant rond Den Haag had gevoch- ten (zie Checkpoint 3-2013), werd bereid gevonden om Nederland in Hamburg te vertegenwoordigen. Met zijn 97 jaar bleek hij de oud- ste aanwezige veteraan te zijn. Van der Burgh werkte in het internationale verzekeringswezen en bleek ook op het gebied van talenkennis ver boven zijn jongere veteranencollega’s uit te steken. De jongste aanwezige veteraan, de Serviër Zdenko Duplancic, die als 15-jarige in 1944 deelnam aan de bevrijding van Belgrado, zat ook niet om woorden verlegen. In


zijn naoorlogse carrière diende hij bij de diplomatieke staf in zowel Washington als Moskou. De overige aanwezige veteranen waren afkomstig uit Groot-Brit- tannië, Rusland, Duitsland en Italië. Met uitzondering van de Italiaanse veteraan, die diende bij het Bersaglieri Korps en zijn beroemde hoofddeksel met de zwarte veren nog droeg, kwamen de andere veteranen vooral van de verschillende marines die betrok- ken waren bij de konvooien op Moermansk.


Plechtig én gezellig Na een toespraak door de Bel- gische ambassadeur was het de beurt aan de veteranen. In aan- wezigheid van een gehoor van diplomaten, historici, genodigden en verslaggevers voerden zij het woord. Daarop volgde de onder- tekening van een gezamenlijke verklaring waarin zij oproepen tot het nader tot elkaar komen en het overwinnen van tegenstellingen. De verschrikkelijke gebeurte- nissen waarvan deze veteranen


deelgenoot zijn geweest moet het voorbeeld zijn om vooral de vrede te bewaren. Het geheel kreeg een plechtige status door de muzikale begeleiding met zang van mezzo- sopraan Friederike Krum. Ondanks deze serieuze noot werd het een heel gezellige dag, zeker ook door de inbreng van Van der Burgh. Bij zijn toespraak wist hij de lachers al op zijn hand te krij- gen en riep hij op toch ook vooral van elkaars gezelschap en het prachtige weer te genieten. Bege- leid door zijn uitspraak: “Ik heb geen haast, ik heb de eeuwigheid voor me liggen”, werd er getoast met de gesponsorde wodka en werden ervaringen en verhalen uitgewisseld. De stemming zat er al gauw goed in en voorzichtig werd hier en daar geopperd dat de bijeenkomst volgend jaar voor herhaling vatbaar zou zijn. Ter afsluiting van de bijeenkomst werden, vanaf het dak van het Maritiem Museum met uitzicht over heel Hamburg, witte duiven losgelaten als symbool voor de vrede.


juli-augustus 2016 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65