This page contains a Flash digital edition of a book.
Tentoonstellingen en musea 6T01 In het kader van het feit dat het honderd jaar gele- den is dat tijdens de Eerste Wereldoorlog de eerste tank werd ingezet is t/m 18 okto- ber in het Nationaal Militair Museum (NMM) de exposi- tie Tank! Back to the future te zien. Deze tentoonstelling laat zien hoe de mensheid de elementen vuurkracht, mobi- liteit en bescherming, de drie belangrijkste aspecten van de tank, heeft proberen te vangen in technische ont- werpen. Geopend: di t/m zo 10.00-17.00 uur, ma (tijdens schoolvakanties, zie www. schoolvakanties.nl) 10.00- 17.00 uur. Entree met vetera- nenpas: op vertoon van uw pas kunt u één ticket gratis bij de kassa afhalen, dit geldt niet voor speciale evene- menten. Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzer- weg 1, 3768 MX Soest, tel: 085-0036000, website:www.nmm.nl.


6T03 T/m 11 september is de tentoonstelling Soldatenkin- deren. Pa van der Steur en zijn mini-kolonie in Indië in Museum Bronbeek te Arnhem te zien. Centraal in de expositie staan leven en werk van Johannes van der Steur die de geschiedenis ingegaan is als ‘pa’ van circa 7000 tehuiskinderen. In 1893 opende Johannes van der Steur in Magelang (Java) het tehuis Oranje-Nassau. Zijn wens was opvang en gezel- ligheid te bieden aan mili- tairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Al binnen een jaar werd hij geconfronteerd met soldatenkinderen: de nako- melingen van KNIL-soldaten en inheemse vrouwen. Het tehuis ontwikkelde zich tot een magneet voor soldaten- kinderen: wezen, half-wezen en betalende logés. Geopend: di t/m zo 10.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB


Arnhem, tel: 026-3763555, website: www.bronbeek.nl.


6T04 T/m 18 september is de 11e editie van de heden- daagse kunsttentoonstelling SONSBEEK’16: transACTION te beleven in o.a. het Sons- beekpark, Museum Arnhem en Museum Bronbeek. Info: www.sonsbeek.org/nl. In Museum Bronbeek bouwde Juul Sadée de multimedia- installatie ‘SO’, in de 38 meter lange Djagaragabaan, waarin een deel van de geschiedenis van Indonesië sinds 1863 tastbaar aanwezig is. Zij presenteert hierin het Molukse verhaal als dra- ger voor onderwerpen als kolonisatie en immigratie. Geopend: di t/m zo 10.00- 17.00 uur. Entree met vete- ranenpas: gratis. Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, tel: 026- 3763555.


multimediatafel staat t/m 31 december in de Geschut- makerij. Geopend: ma t/m vr 10.00-17.00 uur, za en zo 12.00-17.00 uur (nov t/m apr ma gesloten). Entree met veteranenpas: gratis. Mari- nemuseum, Hoofdgracht 3, 1781 AA Den Helder, website: www.marinemuseum.nl.


6T02 De expositie Alle dagen stamppot – Eten in kamp Westerbork is te zien t/m 2 oktober in het museum van kamp Westerbork. De expositie geeft inzicht in de wijze en aard van de voedselvoorziening in kamp Westerbork gedurende de periode van het Durchgangslager Wester- bork. Aan de hand van brieven en getuigenverslagen wordt getoond hoe de kampgevangenen over het eten dachten, maar laat ook zien dat het oordeel dat de gevangenen had- den over het verstrekte voedsel vooral afhankelijk was van hun gemoedstoestand en persoonlijke omstandigheden. Geopend: ma t/m vr 10.00-17.00 uur, za en zo 11.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Herinneringscen- trum Kamp Westerbork, Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen, tel: 0593-592600, website: www.kampwesterbork.nl.


6T05 In het Marinemuseum zijn onlangs twee nieuwe multimediapresentaties geopend. Via het interactieve herdenkingsraamDe KXVIII wereldberoemd volgt het publiek de onderzeeboot Hr.Ms. KXVIII. Het herden- kingsraam is onderdeel van de vaste expositie Schip en Werf in de Geschutmake- rij. Een grenzeloos conflict 1930-1955 is een zoge- noemde crossmediale pre- sentatie, die aan de hand van vijftig beslissende momenten wereldwijd laat zien hoe alomvattend de Tweede Wereldoorlog was. Via een grote multimediatafel vol- gen bezoekers de levens van drie hoofdpersonen door de tijd en over de wereld. De


6T06 T/m november is de expositie Verzet in onze regio te bezoeken in museum De bewogen jaren 1939-1950 in Hooge Mierde. In de tentoonstelling komen de volgende onderwerpen aan bod: pilotenlijnen, hulp aan onderduikers, overval op het distributiekantoor te Bladel, berichtenverkeer tussen de verschillende ver- zetsgroepen en slachtoffers uit de omgeving die deze verzetsactiviteiten het leven hebben gekost. Geopend: do t/m zo 13.00-17.00 uur, verder op afspraak. Entree met veteranenpas: € 3,- (i.p.v. € 4,-). Museum De bewogen jaren 1939-1950, Floreffe- straat 1, 5095 AV Hooge Mierde, website: www. museumdebewogenjaren.nl.


6T07 In de tentoonstelling Going Home. Jozef and Emi- lia in het Airborne Museum ‘Hartenstein’ in Oosterbeek is de indrukwekkende reis te volgen van een van de laatst levende Poolse veteranen van de Slag om Arnhem, Jozef en zijn geliefde Emilia.


juli-augustus 2016 49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65