This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUW-GUINEAVETERAAN TON BIJKERK IS OLYMPISCH HISTORICUS


Militair succes op Olympische Spelen


Nieuw-Guineaveteraan Ton Bijkerk (85) raakt niet uitgepraat als het gaat over de Olympische Spelen. Sport heeft altijd een belangrijke rol in zijn leven gespeeld, niet alleen als voormalig Nederlands (militair) kampioen zwemmen, maar vooral als olympisch historicus. Hij weet alles over militairen en veteranen die olympische medailles wonnen en zelf kreeg hij deOlympic Order in Silver uit handen van Anton Geesink.


Door: Bart Hetebrij


koopt, leest hij tot zijn verbazing dat ons land in 1900 heeft deelge- nomen aan de Spelen in Parijs en daar ook enkele medailles heeft gewonnen. Hij vraagt dit na bij het Nederlands Olympisch Comité (NOC). Bijkerk: “Het NOC wist van niets en dat is het begin geweest van mijn interesse in de Neder- landse deelneming aan de Olympi- sche Spelen.” De Nieuw-Guineaveteraan gaat op zoek naar gegevens en resultaten van alle Nederlandse deelnemers aan alle Olympische Spelen. Zijn zoektocht wordt bemoeilijkt door het ontbreken van het vooroorlogse archief van het NOC: het zou tij- dens de Tweede Wereldoorlog door een bombardement op het Haagse Bezuidenhout zijn vernietigd. Pas in 2012 had Bijkerk alle gegevens compleet. Deze verzamelt hij in zijn boek Olympisch Oranje. Na de Spe- len van Londen in 2012 verscheen daarvan het derde en ook laatste deel. Niet omdat hij de gegevens niet meer bijhoudt, maar om de


A 12 juli-augustus 2016


ls Ton Bijkerk in 1960 een Duits boek over de geschiedenis van de Olympische Spelen


eenvoudige reden dat de uitgeverij niet meer bestaat. Alle gegevens van de Spelen daarna, in 2014 in Sotchi en dit jaar in Rio, verwerkt hij nog wel, maar verschijnen niet meer in boekvorm. “Omdat ik een persaccreditatie heb, kan ik alle gegevens ophalen in het Main Press Center, waardoor ik constant op de hoogte blijf van de Nederlandse prestaties.”


Rugslag Bijkerk was op jonge leeftijd al een verdienstelijk zwemmer. Tijdens de Nederlandse Kampioenschap- pen zwemmen in 1949 en 1950 behaalde hij zilver bij de rugslag. Een jaar later, in opleiding tot mari- neofficier op het Koninklijk Insti- tuut voor de Marine, werd hij met dezelfde slag militair kampioen. Vijf jaar later, in mei 1956, werd Bij- kerk geplaatst op de Marinierska- zerne in Fak Fak in Nieuw-Guinea. Negen maanden lang voerde hij het commando over de LCPR 9534 (Landing Craft Personnel). Hij was redelijk zelfstandig in het uitzet- ten van patrouilles op zee en zette daarnaast regelmatig een peloton mariniers af op het strand en pikte


Ton Bijkerk met de fakkel van de


Olympische Spelen in Londen.


Foto: Birgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65