This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up Omgekomen militairen Mali terug in Nederland


De twee Nederlandse militairen die op 6 juli omkwamen bij een mortierschie- toefening in Mali zijn op 11 juli terug naar Nederland gebracht. De draagploeg die de kisten uit het vliegtuig haalde, bestond uit militairen van het 13e Infanteriebataljon van de Luchtmo- biele Brigade in Assen. De omgekomen 29-jarige sergeant der 1e klasse Henry Hoving en de 24-jarige korporaal Kevin Roggeveld zijn afkomstig van de mor- tiergroep van de Charlie-compagnie van 13 Infanteriebataljon van 11 Lucht- mobiele Brigade in Assen. De soldaat


der 1e klasse van 23 jaar die zwaar- gewond raakte bij het ongeluk is een collega van dezelfde eenheid en is 8 juli al naar Nederland gevlogen. Hij is overgebracht naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. Het ongeluk gebeurde ten zuiden van Kidal, op bijna 300 kilometer van Gao. Daar is de Nederlandse hoofdmacht gestationeerd voor deelname aan de Multidimensional Integrated Stabilisa- tion Mission in Mali (Minusma). Voor deze missie van de Verenigde Naties zijn zo’n 400 Nederlandse militairen


naar Mali uitgezonden. Het ministerie van Defensie maakte na het ongeluk bekend dat er voorlopig geen oefe- ningen meer worden gehouden met het type mortieren dat in Mali werd gebruikt. De 60mm-mortieren worden uitsluitend gebruikt bij opleidingen en trainingen ter voorbereiding op uit- zendingen en tijdens missies. Onder leiding van het Openbaar Ministerie doet de Koninklijke Marechaussee onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. (JR)


Audrey Hepburn Trofee voor Stefanie Verhoef


Afghanistanveteraan Stefanie Verhoef krijgt dit jaar de Audrey Hepburn Trofee. Deze prijs van de Bond van Neder- landse Militairen Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) gaat ieder jaar naar een persoon of organisatie die zich op een bijzondere wijze voor de gehandicaptensport heeft ingezet. Verhoef raakte zwaargewond bij een raketaanval op Kamp Holland in Uruzgan in 2009. Tijdens haar revalidatie in MRC Aardenburg vond ze een fysieke uitlaadklep in fietsen en zwemmen. Twee jaar geleden behaalde ze drie medailles bij de Invictus Games in Londen; goud op het onderdeel fietsen en zilver en brons op het onderdeel zwemmen. Tijdens de laatste editie van de Games dit jaar in Orlando haalde ze op beide onderdelen zilver. De Afghanistanveteraan ontvangt een replica van de wisseltrofee en een geldbedrag van € 2500,- dat beschikbaar is gesteld door het vfonds. (MW)


Stefanie Verhoef ontvangt de cheque uit handen van BNMO-voorzitter Bert Dedden tijdens de Grebbeberg Masters 2016 op 7 juli. Foto: Nancy Mahulette


Veteranennota 2016


“De claimcultuur zorgt ervoor dat het om steeds grotere bedragen gaat. Dat budget moet bij Defensie gevonden worden, dat is de staande praktijk. Maar ik kan daar niet aan voldoen in de toekomst”, aldus een noodkreet van minister van Defensie Jeanine Hennis- Plasschaert tijdens het Tweede Kamer- overleg naar aanleiding van de Vetera- nennota. Door enkele Kamerleden was gevraagd om de schadeclaims van met name Libanonveteranen meer collec- tief te behandelen nu er een uitspraak is van de Centrale Raad van Beroep waarin Libanonveteraan Christian Kri- znaric in het gelijk is gesteld. De minis- ter voelt daar niets voor. “Geen enkel dossier is hetzelfde, er zijn echt grote


8 juli-augustus 2016


verschillen. Deze zomer gaan we onder- zoek doen naar de gevolgen van deze uitspraak. Maar er zijn ook een aantal claims waarvan ik denk: hoe durf je?” De leden van de Vaste Kamercommissie van Defensie toonden zich in het over- leg over het algemeen tevreden over de Veteranennota en het veteranenbeleid. Met name het Veteranenloket kreeg veel lof, al werd gewaarschuwd voor te lange wachttijden in het vervolgtraject. Er ontstond nog enige discussie over een motie van Fred Teeven. Het VVD- Kamerlid beoogt daarmee dat actief die- nende veteranen gratis kunnen reizen naar Den Haag op Veteranendag. Ange- lien Eijsink (PvdA) wees erop dat zij daar al recht op hebben, het probleem


zit hem erin dat sommige commandan- ten reisdeclaraties afwijzen. Dat zou volgens haar aangepakt moeten worden door de legerleiding. Overigens is de regeling voor actief dienenden al ruimhartiger dan die voor veteranen uit dienst. De actief dienen- den kunnen immers – na verkregen toestemming – een dienstreis maken naar een veteranenevenement en daar- bij kiezen of ze openbaar vervoer willen declareren of eigen vervoer. De postac- tieve veteraan moet het doen met de gratis vrijvervoersbewijzen. (FL)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65