This page contains a Flash digital edition of a book.
Zeven jaar directeurschap in de plunjebaal UIT DE DANKSPEECH VAN FRANK MARCUS


Belangrijke ijkmomenten


“De implementatie van de Veteranenwet en het Vetera- nenbesluit, het ontstaan van het Veteranenloket, de ont- wikkeling van de opeenvolgende websites, Mijn Vi, het educatief programma Veteraan in de klas, een veelheid aan onderzoeken, bezoeken aan lokale/regionale vetera- nendagen, bijeenkomsten binnen de krijgsmacht en niet te vergeten bezoeken aan groepen en individuele veteranen.”


Frank Marcus aan het eind van Veteranendag 2016, de dag dat hij afscheid neem als directeur van het Veteraneninstituut.


Getuige


voorstel uit. Dit betekende dat iedereen in de startblokken moest staan, want Frank zag er wel brood in, dus werd het verder uitgewerkt. Nog steeds, na de formele overdracht, blijft hij zich inzetten voor het Vi. Dat betekent ook inzet van mij, want hij verwacht net zoveel energie van de ander als hij zelf in de functie legt. We hebben zeven jaar als een goed team samengewerkt. Ik zal hem missen.”


Nee


Ja, Frank Marcus heeft ook een zwakte: hij kan geen ‘nee’ zeggen. Dat is genoegzaam bekend bij


zijn medewerkers. Of zoals zijn secretaresse al schetste: ‘dan moet iedereen in de startblokken staan.’ Zijn vrouw Ineke wenst dit toch enigszins te nuanceren. “Hij zegt weleens nee, hoor. Dan zegt hij ‘ik moet er even over nadenken, ik kom er later op terug.’ Maar voor dingen die echt zijn hart raken, zegt hij snel ja.”


Thuisfront Wanneer Frank Marcus in zijn slotspeech iedereen heeft bedankt, richt


hij het woord tot zijn vrouw en kinderen die al vele jaren ‘zijn gehard in het verwaarlozingsproces dat huwelijk heet.’ Hij bedankt hen uitgebreid en voegt dan toe: ”Ik krijg nu een kans om mijn leven wat anders te ordenen. Daarin komt veel meer ruimte om samen dingen te doen: behangen, klussen, opruimen – maar hopelijk vooral ook leuke dingen.” Zijn laatste handeling als directeur is de symbolische over- dracht van zijn taken door het overhandigen van het Draag- insigne Veteranen aan de nieuwe Vi-directeur Ludy de Vos. Daarna is het heel veel handen schudden voordat hij uitein- delijk ‘zijn plunjebaal pakt’ en naar buiten loopt.


Gezamenlijke inspanning


“Ik zie al deze ijkpunten als het resultaat van de gezamen- lijke inspanning van velen, zoals vertegenwoordigers van bij veteranen en hun thuisfront betrokken organisaties, maar ook volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie, het vfonds, personeel en vrijwilligers en last but not least het thuisfront.”


“Ik mocht getuige zijn van mooie ontwikkelingen rond de nuldelijnsondersteuning, steeds meer veteranencafés en een groot netwerk aan veteranenontmoetingscentra. En overal waar ik kwam, lag er wel ergens een Checkpoint.”


Samenwerking


“Het Veteraneninstituut is de afgelopen periode gegroeid naar een organisatie met zo’n zestig betaalde en vierhon- derd onbezoldigde medewerkers. Het instituut is als een spin in het web en werkt nauw en constructief samen met het Veteranen Platform, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, het Nationaal Comité Veteranendag, het Nationaal Comité 4 & 5 mei, de Basis en vele andere par- tijen. Die waardering is onlangs bij de behandeling van de Veteranennota 2016 in de Tweede kamer nog eens nadruk- kelijk uitgesproken.”


juli-augustus 2016


59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65