This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Out


In de rubriek Check Out kunt u als veteraan uw curieuze en opvallende berich- ten en/of foto’s kwijt. Stuur uw suggesties naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen o.v.v. Check Out of e-mail: checkout@veteranen.nu (vergeet dan niet uw huisadres te vermelden!)


Bijdrages: Janke Rozemuller en Marleen Wegman White Paramount Chief


Tijdens een traditioneel feest van het gehele dorp is Afrika- en Afghanistanveteraan Don Keus benoemd tot Paramount Chief ‘The Lion’ in Sierra Leone. Met deze titel eert de gemeenschap van Makeni hem voor het werk dat hij al ruim negen jaar uit- voert in het district (zie Checkpoint 1-2008). “Een bijzondere gebeurtenis die maar eens in de zoveel jaar plaatsvindt”, zo laat Keus weten. Hij begon in 2007 op verzoek van de The Lion Heart Foundation tijdelijk als general manager in een ziekenhuis in Makeni. Nu is hij ieder jaar ongeveer zes maan- den actief in het Afrikaanse land. Onder zijn leiding heeft het district zich op veel gebieden ontwikkeld. “De scholen zijn open en het hele dorp is nu voorzien van schoon drinkwater en elektriciteit.” Keus is nu formeel een collega van de rege- rende Paramount Chief, ofwel de man die het in het dorp voor het zeggen heeft. “Ik kan hem alleen niet traditioneel opvol- gen. Maar het betekent wel dat inwoners ook bij mij zullen langskomen met vragen en problemen en verwachten dat ik daarop actie onderneem”, aldus Keus. (MW)


Don Keus (met links zijn echtgenote) tijdens de traditionele ceremonie.


Voetballen bij PSV


Een bijzondere foto uit juli 1962 van Nieuw-Guineaveteraan Folkert Poiesz uit de tijd dat hij bij PSV voetbalde. Niet bij die club uit Eindhoven, maar bij de Papua Politie Sport Vereni- ging. Poiesz werd met een detachement van de Koninklijke Marechaussee uitgezonden naar Nieuw-Guinea, waar hij in juni 1962 met de Waterman aankwam in Sorong. Naast de reguliere patrouilles gingen de marechaussees ook regelmatig sporten. Op het eilandje Doom voor de kust was een heuse voetbalcompetitie met teams van de landmacht, mariniers en ook vanuit het gouvernement. Samen met Klaas van der Heuvel was Poiesz de enige blanke in het elftal. “We raakten bevriend met de spelers en hun achterban en werden vaak uitgenodigd voor een etentje of een verjaardag. Ze hadden ook een eigen supportersclub. Soms maakten onze tegenstanders grappen, omdat wij in een team van de Papoea-politie speel- den, maar de sfeer was er niet minder om”, aldus de Nieuw- Guineaveteraan in het blad Marechaussee Contact. (JR)


Van vlag tot jurk


Als eerbetoon aan Airborneveteranen presenteerde de Bra- ziliaanse modeontwerper Josh Santana vorige maand een speciale creatie met de Airbornevlag tijdens de Arnhem Fashion Night in de Eusebiuskerk in Arnhem. De designer woont en werkt sinds 2007 in Valkenswaard en is verant- woordelijk voor de Natu- reza Brasileira By Josh- collecties. De jurk is nu te bewonde- ren in de showroom van Santana in Valkenswaard, maar is niet te koop. Des- gevraagd gaf de ontwer- per aan open te staan voor andere bestemmingen voor de jurk, zoals een veiling voor een goed doel (voor veteranen) of opname in de collectie van een (oorlogs-)museum. (MW)


Model Allana Dias toont de speciale Airbornejurk in de Eusebiuskerk.


62


juli-augustus 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65