This page contains a Flash digital edition of a book.
De plunjebaal


‘Voor dingen die echt zijn hart raken, zegt hij snel ja’


Eritreaveteraan Frank Marcus nam op de avond van Veteranen- dag in een overvolle tent op het Malieveld afscheid als directeur van het Veteraneninstituut. Zeven jaar was hij directeur van het Vi dat onder zijn leiding uitgroeide tot een grote en brede organisa- tie. In deze speciale Plunjebaal een kleine selectie uit alle lof die hem ten deel viel.


Door: Anne Salomons Foto: Claudia Heinermann


SPECIAL Den Haag, Malieveld


“Voor een gepast afscheid zijn tijd en plaats perfect


gekozen”, roept een medewerker van het Veteraneninstituut ietwat verhit. “Maar om hem hier op tijd op de juiste plek te krijgen, was nog wel even ingewikkeld: bij iedere stap die hij op het Malieveld zette, werd hij door veteranen aangespro- ken, omhelsd of uitgenodigd voor een groepsselfie.” Frank Marcus is dan ook zeer geliefd, niet alleen bij veteranen maar ook bij oud-collega’s, medewerkers en relaties.


Voor en na


“Ik hou van jullie allemaal.” Met deze woorden eindigt luitenant-generaal b.d.


Ted Meines, de vader of liefkozend ook wel ‘opa’ der vetera- nen genoemd, de eerste speech van de avond. Hierin steekt hij aan alle kanten de loftrompet voor de verdiensten van Marcus als directeur van het Vi. ‘Onvermoeibaar’ is een van de kwalificaties die daarna in vrijwel alle toespraken terug- komt. Dat wordt meteen beeldend ‘tegengesproken’ door twee grote ‘voor en na’ cartoons die het podium op worden gedra- gen. Voor: Marcus die als blozende kakelfrisse jonge man aantreedt als directeur, en Na: een door veeleisende werk- zaamheden diep gegroefde Marcus. De toon voor de avond is gezet.


Pontifex maximus


“Frank is niet van het beleid, beleid maken dat doe ik.”


Met deze krachtige uitspraak valt Hoofddirecteur Personeel schout-bij-nacht Henk Itzig Heine pontificaal met de deur in huis. Hij heeft terstond ieders aandacht in de tent. “Frank heeft een goed oog voor wat we bedoelen met beleid”, gaat Itzig Heine verder. “Hij wist dit als geen ander te vertalen


58 juli-augustus 2016


naar de praktijk. Uitvoeren, daar gaat het om. En aan een half woord heeft hij genoeg. Frank is ook een bruggenbouwer; hij heeft niet alleen Defensie bij de les gehouden, maar ook een link met de samenleving gelegd. Hij is een ware ponti- fex maximus.” Schertsend voegt hij eraan toe: “Hoewel zijn bureau niet altijd was opgeruimd.”


Draaginsigne Veteranen


Bij deze gelegenheid krijgt de scheidend


directeur uit handen van Vi-bestuursvoorzitter Gerrit Valk het Gouden Draaginsigne Veteranen uitgereikt, uiteraard nadat ook Valk zijn lof over Marcus heeft uitgesproken.


De wandelgang


Niet alleen vanaf het podium, maar ook in de wandelgangen,


tussen borrel en snack, regent het complimenten. Zo bena- drukt majoor Ron Deelen, hoofd Thuisfrontzaken, dat Marcus veel aandacht had voor het thuisfront. “Hij heeft het thuis- front op de politieke agenda gezet.” Hij vult aan: “Het is een plezierige, warme man en hij doet wat hij zegt. Ik denk niet dat hij zomaar uit de veteranenwereld verdwenen is, daar- voor is hij veel te bevlogen en te betrokken.”


Achter iedere grote man staat zijn secretaresse


Nel Sint Nicolaas: “Het was soms moeilijk om Frank letterlijk ‘bij te benen’. Zijn agenda stond iedere dag vol en toch zag hij kans om iedere veteraan die langskwam persoonlijke aan- dacht te geven. Alles wat je aan hem vroeg, werd uitgebreid door hem bekeken en negen van de tien keer werkte hij het


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65